Lời Dịch - She Burns - Black Infinity

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 23/10/2011. — 636 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - She Burns - Black Infinity

    She burns Today's on fire The sky is bleeding above me, and I am blistered I walk these lines of blasphemy, every day And still: Like a bad star, I'm falling faster down to her She's the only one who knows, what it is to burn I feel diseased Is there no sympathy from the sun? The sky's still fire But I am safe in here, from the world outside So tell me What's the price to pay for glory? Like a bad star, I'm falling faster down to her She's the only one who knows, what it is to burn Today is fire, and she burns Today is fire, and she burns She burns She burns She burns She burns She burns She burns Like a bad star, I'm falling faster down to her She's the only one who knows, what it is to burn Cô ấy cháy bỏng Ngày hôm nay rực cháy Khung trời trên tôi đang nhỏ máu, và tôi bị thiêu đốt Tôi bước theo con đường khinh bỉ này, mỗi ngày Và vẫn: Như là một vì sao xấu, tôi đang sụp đổ nhanh hơn vì nàng Nàng là kẻ duy nhất biết được, những gì nó thiêu cháy Tôi cảm thấy bệnh tật Có không sự đồng cảm từ phía ánh dương? Khung trời vẫn rực cháy Nhưng tôi bình an ở đây, từ thế giới bên kia Phải cho tôi biết Cái giá phải trả cho vinh quang là gì? Như là một vì sao xấu, tôi đang sụp đổ nhanh hơn vì nàng Nàng là kẻ duy nhất biết được, những gì nó thiêu cháy Ngày hôm nay rực lửa, và nàng cháy bỏng Ngày hôm nay rực lửa, và nàng cháy bỏng Nàng cháy bỏng Cháy bỏng Cháy bỏng Cháy bỏng Cháy bỏng Cháy bỏng Như là một vì sao xấu, tôi đang sụp đổ nhanh hơn vì nàng Nàng là kẻ duy nhất biết được, những gì nó thiêu cháy
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP