Lời Dịch - She Burns - Black Infinity

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 23/10/2011. — 611 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - She Burns - Black Infinity

    She burns Today's on fire The sky is bleeding above me, and I am blistered I walk these lines of blasphemy, every day And still: Like a bad star, I'm falling faster down to her She's the only one who knows, what it is to burn I feel diseased Is there no sympathy from the sun? The sky's still fire But I am safe in here, from the world outside So tell me What's the price to pay for glory? Like a bad star, I'm falling faster down to her She's the only one who knows, what it is to burn Today is fire, and she burns Today is fire, and she burns She burns She burns She burns She burns She burns She burns Like a bad star, I'm falling faster down to her She's the only one who knows, what it is to burn Cô ấy cháy bỏng Ngày hôm nay rực cháy Khung trời trên tôi đang nhỏ máu, và tôi bị thiêu đốt Tôi bước theo con đường kh