1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - 사랑을 몰라 / Sarangul Molra / Don't Know Love - Lee Jun Ki / 이준기

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  사랑을 몰라 * 사랑이 그렇게 쉬운 것처럼 우리 이별도 그렇게 쉬운 건가봐 그 흔한 유리알처럼 깨어지기 쉬운게 우리 사랑이란 걸 정말 나는 몰랐었나봐 난 정말 사랑을 몰라 정말 난 사랑을 몰라 바보처럼 그렇게 사랑을 놓친 건가봐 우리사랑 정말 우리사랑 정말 소중했다는 걸 이제 난 알아 *Repeat 단 한번 마음 주면 끝인 거지 한번사랑하면 끝인 거지 다른 사람에게 마음 줄 수가 있니 나의 사랑은 나의 사랑은 눈먼 사랑이라서 정말 너밖에 볼 수 없어 너만 사랑할 수 있어 정말 사랑을 몰라 정말 난 사랑을 몰라 바보처럼 그렇게 사랑을 놓친 건가봐 우리사랑 정말 우리사랑 정말 소중했다는 걸 이제 난 알아 그립다는 걸 알잖아 -------------------- Sa rang i ku ro ke shi oon got cho rom oo ri i byol do ku ro ke shi oon gon ga bwa ku hun han yoo ri al cho rom ggae o ji ki shi oon ge oo ri sa rang i ran gol jong mal na nun mol ra sso na bwa nan jong mal sa rang ul mol ra jong mal nan sa rang ul mol ra pa bo cho rom ku ro ke sa rang ul no chin gon ga bwa oo ri sa rang jong mal oo ri sa rang jong mal so joong haet da nun gol i je nan al a Sa rang i ku ro ke shi oon got cho rom oo ri i byol do ku ro ke shi oon gon ga bwa ku hun han yoo ri al cho rom ggae o ji ki shi oon ge oo ri sa rang i ran gol jong mal na nun mol ra sso na bwa nan jong mal sa rang ul mol ra jong mal nan sa rang ul mol ra pa bo cho rom ku ro ke sa rang ul no chin gon ga bwa oo ri sa rang jong mal oo ri sa rang jong mal so joong haet da nun gol i je nan al a tan han bon ma um joo myon ggut in go ji han bon sa rang ha myon ggut in go ji ta run sa ram e ge ma um jool soo ga it ni na e sa rang un na e sa rang un noon mon sa rang i ra so jong mal no bakk e bol soo op so no man sa rang hal soo i sso jong mal sa rang ul mol ra jong mal nan sa rang ul mol ra pa bo cho rom ku ro ke sa rang ul no chin gon ga bwa oo ri sa rang jong mal oo ri sa rang jong mal so joong haet da nun gol i je nan al a ku rip da nun gol al jan a -------------- EngTrans Don't know Love * As our love was so easy Our separation was easy too As easy as breaking a simple bead I guess I didn’t know our love would be the same I really don’t know love, I really don’t know love Like a fool, I let our love slip away Our love was really, our love was really valuable Now I know that. *Repeat Is it over once you give your heart away? Is it over once you are in love? Is it possible to give your heart to someone else? My love, my love, blinded by you I can only see you, only love you. Really don’t know love, I really don’t know love Like a fool I let our love slip away Our love was really, our love was really valuable Now I know that. I know I miss you. Chẳng hiểu về tình yêu . * Khi tình yêu đôi ta quá dễ dãi . Đồng nghĩa với việc lời chia tay cũng thế thôi . Như một hạt ngọc dễ dàng đứt khỏi tràng hạt . Anh nghĩ mình đã không hiểu tình yêu của chúng ta là như thế . Anh thật sự không hiểu tình yêu, anh thật sự không biết . Như một thằng ngốc, anh đã để cho tình yêu của chúng ta vuột bay . Tình yêu của chúng mình là chân thật, tình yêu của đôi mình thật sự có giá trị, em à . Giờ thì anh mới hiểu ra điều đó . *Repeat Đã hết rồi sao một khi em khước từ trái tim anh ? Chấm dứt rồi sao khi em đã yêu .. ? Em lại có thể nào trao con tim mình cho một ai khác sao ? Tình yêu của anh, tình yêu của anh ơi, vì em mà mù quáng . Anh chỉ có thể trông thấy mình em, chỉ yêu em mà thôi . Thật sự không hiểu về tình yêu, anh thật sự không hiểu .. Như một thằng ngốc, anh đã để cho tình yêu của chúng ta vuột bay . Tình yêu của chúng mình là chân thật, tình yêu của đôi mình thật sự có giá trị, em à . Giờ thì anh mới hiểu ra điều đó ... Giờ thì anh biết .. mình nhớ em , baby .
   Từ khóa:

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...