Lời Dịch - Psychosocial - Slipknot

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 23/10/2011. — 767 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Psychosocial - Slipknot

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  I did my time, and I want out So effusive Fade It doesn't cut, The soul is not so vibrant The reckoning, the sickening Packaging subversion Pseudo-sacrosanct perversion Go drill your deserts, Go dig your graves Then fill your mouth With all the money you will save Sinking in, getting smaller again Im done, it has begun I'm not the only one And the rain will kill us all, Throw ourselves against the wall But no one else can see, The preservation of the martyr in me Psychosocial, psychosocial, psychosocial Psychosocial, psychosocial, psychosocial Oh, there are cracks, in the road we laid But where the temple fell, The secrets have gone mad! This is nothing new, But when we kill it all, The hate was all we had! Who needs another mess? We could start over! Just look me in the eyes And say I'm wrong Now there's only emptiness... Venomous, insipid! I think we're done I'm not the only one! And the rain will kill us all, Throw ourselves against the wall But no one else can see, The preservation of the martyr in me Psychosocial, psychosocial, psychosocial Psychosocial, psychosocial, psychosocial THE LIMITS OF THE DEAD! THE LIMITS OF THE DEAD! THE LIMITS OF THE DEAD! THE LIMITS OF THE DEAD! Fake Anti-Fascist Lie, (Psychosocial), I tried to tell you, (Psychosocial), But your purple hearts are giving out, (Psychosocial), Can't stop the killing idea, (Psychosocial), If it's hunting season, (Psychosocial), Is this what you want?, (Psychosocial), I'm not the only one! And the rain will kill us all, Throw ourselves against the wall But no one else can see, The preservation of the martyr in me And the rain will kill us all, Throw ourselves against the wall But no one else can see, The preservation of the martyr in me. THE LIMITS OF THE DEAD! THE LIMITS OF THE DEAD! THE LIMITS OF THE DEAD! THE LIMITS OF THE DEAD! Tao đã làm lượt của tao, và tao muốn ra Đến mức phun trào Héo tàn Nó không cắt đứt, Tâm trí không hề rung động Sự tính toán, bệnh hoạn Hàn gắn sự lật đổ Xuyên tạc giả-bất xâm phạm Đi mà tạo công danh chúng mày, Đi mà đào mồ của chúng mày Rồi lấp đầy mồm chúng mày đi Với tất cả đống tiền chúng mày dành được Chìm vào, trở nên thấp hèn lần nữa Tao xong rồi, nó đã bắt đầu Tao không phải là người duy nhất Và cơn mưa sẽ giết chết tất cả chúng tao, Ném bản thân chúng tao vào bức tường Nhưng không ai khác thấy được, Cái kiên nhẫn của kẻ chịu đọa đày trong tao Tâm lí xã hội, tâm lí xã hội, tâm lí xã hội Tâm lí xã hội, tâm lí xã hội, tâm lí xã hội Oh, những khe nứt, trên con đường chúng tao nằm Nhưng nơi thánh đường đổ vỡ, Bí mật trở nên điên loạn! Thứ này chẳng mới mẻ gì cả, Nhưng khi chúng tao giết hết chúng nó, Và căm thù là tất cả chúng tao có! Ai cần đống bừa bộn khác nữa? Chúng tao đã có thể bắt đầu lần nữa! Cứ nhìn thẳng vào mắt tao đi Và nói rằng tao sai Bây giờ chỉ còn sự trống rỗng… Độc địa, vô vị! Tao xong rồi, nó đã bắt đầu Tao không phải là người duy nhất! Và cơn mưa sẽ giết chết tất cả chúng tao, Ném bản thân chúng tao vào bức tường Nhưng không ai khác thấy được, Cái kiên nhẫn của kẻ chịu đọa đày trong tao. Tâm lí xã hội, tâm lí xã hội, tâm lí xã hội Tâm lí xã hội, tâm lí xã hội, tâm lí xã hội GIỚI HẠN CỦA CÁI CHẾT! GIỚI HẠN CỦA CÁI CHẾT! GIỚI HẠN CỦA CÁI CHẾT! GIỚI HẠN CỦA CÁI CHẾT! Giả mạo chống đối chủ nghĩa Phá xít dối trá, (Tâm lý xã hội), Tao đã cố nói với chúng mày, (Tâm lý xã hội), Nhưng trái tim thâm tím của chúng mày đang bốc lên, (Tâm lý xã hội), Không thể ngừng cái ý đồ chết chóc, (Tâm lý xã hội), Nếu nó đang săn đuổi thời cơ, (Tâm lý xã hội), Đây có phải là thứ chúng mày muốn? (Tâm lý xã hội), Tao không phải là người duy nhất đâu! Và cơn mưa sẽ giết chết tất cả chúng tao, Ném bản thân chúng tao vào bức tường Nhưng không ai khác thấy được, Cái kiên nhẫn của kẻ chịu đọa đày trong tao. Và cơn mưa sẽ giết chết tất cả chúng tao, Ném bản thân chúng tao vào bức tường Nhưng không ai khác thấy được, Cái kiên nhẫn của kẻ chịu đọa đày trong tao. GIỚI HẠN CỦA CÁI CHẾT! GIỚI HẠN CỦA CÁI CHẾT! GIỚI HẠN CỦA CÁI CHẾT! GIỚI HẠN CỦA CÁI CHẾT!
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...