Lời Dịch - Orinoco Flow (Sail Away) - Enya

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 23/10/2011. — 815 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Orinoco Flow (Sail Away) - Enya

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  Let me sail, let me sail, let the orinoco flow, Let me reach, let me beach, on the shores of Tripoli. Let me sail, let me sail, let me crash upon your shore, Let me reach, let me beach, far beyond the Yellow sea. (Bridge) Sail Away, Sail Away, Sail Away Sail Away, Sail Away, Sail Away Sail Away, Sail Away, Sail Away Sail Away, Sail Away, Sail Away From Bissau, to Palau - in the shade of Avalon, From Fiji, to Tiree and the Isles of Ebony, From Peru, to Cebu, feel the power of Babylon, From Bali, to Cali - far beneath the Coral sea. (Bridge) Turn it up, turn it up, turn it up, bye, adieu. ohh... Turn it up, turn it up, turn it up, bye, adieu. ohh... Turn it up, turn it up, turn it up, bye, adieu. ohh... ahh... Sail Away, Sail Away, Sail Away Sail Away, Sail Away, Sail Away Sail Away, Sail Away, Sail Away Sail Away, Sail Away, Sail Away From the North to the South, Ebudae into Khartoum, From the deep sea of clouds to the island of the moon, Carry me on the waves to the land I’ve never been, Carry me on the waves to the lands I’ve never seen. We can sail, we can sail...With The Orinoco Flow We can sail, we can sail Sail Away, Sail Away, Sail Away We can steer, we can near, with Rob Dickins at the wheel, We can sigh, say goodbye Ross and his dependancy, We can sail, we can sail... Sail Away, Sail Away, Sail Away We can reach, We can beach, on the shores of Tripoli. We can sail, we can sail Sail Away, Sail Away, Sail Away From Bali to Cali - far beneath the Coral sea. We can sail, we can sail Sail Away, Sail Away, Sail Away From Bissau to Palau - in the shade of Avalon, We can sail, we can sail... Sail Away, Sail Away, Sail Away We can reach, We can beach far beyond the Yellow sea. We can sail, we can sail... Sail Away, Sail Away, Sail Away From Peru to Cebu feel the power of Babylon, We can sail, we can sail... Sail Away, Sail Away, Sail Away We can sail, we can sail... Sail Away, Sail Away, Sail Away Sail Away, Sail Away, Sail Away Sail Away, Sail Away, Sail Away Sail Away, Sail Away, Sail Away Sail Away, Sail Away, Sail Away Ahhha....Ahhha....Ahhha...Ahhha.... Hãy để tôi chèo thuyền, hãy để dòng Orinoco chảy mãi Hãy để tôi chạm tới nơi bờ biển Tripoli Hãy để tôi chèo thuyền, để tôi được dạt vào bờ biển của bạn Hãy để tôi chạm tới một nơi vượt xa biển Vàng Ra khơi, ra khơi, ra khơi x 4 Từ Bissau, tới Palau - trong bóng râm của Avalon Từ Fiji, tới Tiree và hòn đảo nhỏ Ebony, Từ Peru, tới Cebu, cảm nhận sức mạnh của Babylon Từ Bali, tới Cali - xa bên dưới biển San hô Rộn ràng lên, rộn ràng lên, rộn ràng lên, tạm biệt, adieu x3 Ra khơi, ra khơi, ra khơi x 4 Từ phía Bắc tới phía Na, Ebudae rồi vào trong Khartoum Từ biển sâu của những đám mây tới hòn đảo của mặt trăng Mang tôi trên những ngọn sóng tới miền đất tôi chưa bao giờ đặt chân lên Mang tôi trên những ngọn sóng tới miền đất tôi chưa bao giờ đặt chân lên Chúng ta có thể chèo thuyền, với dòng chảy Orinoco Chúng ta có thể ra khơi, ra khơi Ra khơi, ra khơi, ra khơi Chúng ta có thể lái tàu, ở gần bên, với Rob Dickins cầm lái Chúng ta có thể thở dài, chào tạm biệt Ross Chúng ta có thể chèo thuyền, chèo thuyền Ra khơi, ra khơi, ra khơi Hãy để tôi chạm tới nơi bờ biển Tripoli Chúng ta có thể chèo thuyền, chèo thuyền Ra khơi, ra khơi, ra khơi Từ Bali tới Cali - xa bên dưới biển San hô Chúng ta có thể chèo thuyền, chèo thuyền Ra khơi, ra khơi, ra khơi Từ Bissau tới Palau - trong bóng râm của Avalon Chúng ta có thể chèo thuyền, chèo thuyền Ra khơi, ra khơi, ra khơi Chúng ta có thể chạm tới một nơi xa biển Vàng Chúng ta có thể chèo thuyền, chèo thuyền Ra khơi, ra khơi, ra khơi Từ Peru tới Cebu, cảm nhận sức mạnh của Babylon Chúng ta có thể chèo thuyền, chèo thuyền Ra khơi, ra khơi, ra khơi Chúng ta có thể chèo thuyền, chèo thuyền Ra khơi, ra khơi, ra khơi Ra khơi, ra khơi, ra khơi x4 Ahhha....Ahhha....Ahhha...Ahhha....
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...