Lời Dịch - Old MacDonal Had A Farm - Various Artists

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 23/10/2011. — 855 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Old MacDonal Had A Farm - Various Artists  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  Old MacDonald had a farm, eee-yi-eee-yi-oh And on this farm he had a cow, eee-yi-eee-yi-oh With a moo moo here and a moo moo there Here a moo, there a moo, everywhere a moo moo Old Mac Donald had a farm, eee-yi-eee-yi-oh Old MacDonald had a farm, eee-yi-eee-yi-oh And on this farm he had a pig, eee-yi-eee-yi-oh With an oink, oink here and an oink, oink there Here an oink, there an oink, everywhere an oink, oink Old Mac Donald had a farm, eee-yi-eee-yi-oh Now other folks have animals they are caring for Let's meet some different people and sing a little more Henrietta had a house, eee-yi-eee-yi-oh And in this house she had a cat, eee-yi-eee-yi-oh With a mew, mew, here and a mew, mew, there Here a mew, there a mew, everywhere a mew, mew Henrietta had a house, eee-yi-eee-yi-oh Zebadiah had a zoo, eee-yi-eee-yi-oh And in this zoo he had a tiger, eee-yi-eee-yi-oh With a grrr, grrr, here and a grrr, grrr, there Here a grrr, there a grrr, everywhere a grrr, grrr, Zebadiah had a zoo, eee-yi-eee-yi-oh Pamelina had a pet shop, eee-yi-eee-yi-oh And in this shop she had a puppy, eee-yi-eee-yi-oh With a woof, woof, here and a woof, woof, there Here a woof, there a woof, everywhere a woof, woof, Pamelina had a pet shop, eee-yi-eee-yi-oh With a moo, moo, here and a moo, moo, there An oink, oink, here and an oink, oink, there A mew, mew, here and a mew, mew, there A grrr, grrr, here and a grrr, grrr, there A woof, woof, here and a woof, woof, there Animals are everywhere, eee-yi-eee-yi-oh! Cụ MacDonald có một nông trại, Và ở nông trại này, ông ấy có một con bò, Kêu Ụm bòo ở đây và Ụm bòo ở kia ở đây Ụm bòo và ở kia Ụm bòo, ở đâu cũng Ụm bòo Cụ MacDonald có một nông trại, Cụ MacDonald có một nông trại Và ở nông trại này, ông ấy có một con heo Kêu Éc éc ở đây và Éc éc ở kia ở đây Éc éc và ở kia Éc éc, ở đâu cũng Éc éc Cụ MacDonald có một nông trại Bây giờ, những người kia có những con vật mà họ đang chăm sóc Hãy gặp những người khác nhau và hát lên nữa nào Henrietta có một ngôi nhà Và ở nhà, chị ấy chị có một chú mèo Kêu meo meo ở và meo meo ở kia ở đây kêu meo và ở kia kêu meo, ở đâu cũng meo meo Henrietta có một ngôi nhà Zebadiah có một sở thú Và trong sở thú, ông ấy có một con hổ Kêu grr grr ở đây và grr grr ở kia ở đây grr và ở kia grr, ở đâu cũng grr Zebadiah có một sở thú Pamelina có một cửa hàng thú cưng Và ở cửa hàng , cô ấy có một chú cún kêu gâu gâu ở đây và gâu gâu ở kia ở đây gâu gâu và ở kia gâu gâu , ở đâu cũng gâu gâu Pamelina có một cửa hàng thú cưng Kêu Ụm bòo, ở đây và Ụm bòo, ở kia Kêu Éc éc, ở đây và éc éc, ở kia Kêu meo, meo, ở đây và meo, meo, ở kia Kêu grrr, grrr, ở đây và grrr, grrr, ở kia Kêu gâu gâu, ở đây và gâu gâu ở kia Các con vật ở khắp mọi nơi.
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP