Lời Dịch - Numbskull - Rubylux

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 23/10/2011. — 618 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Numbskull - Rubylux

    I thought that i had control, but they're already loose, calling me home.... sometimes i'm guilty of taking this ride, i don't mean to cross to the otherside, i know that you're restless, biding your time, waiting to infiltrate all that is... my own life is not straight and narrow, and i can't live this life that you borrow, it's breaking me up. i thought that i had control, but they're already loose, calling me home. who is this running my head, the voices are free, i don't know if it's them or me. see i know know my limits, but this is your game, and i've got this feeling our rules aren't the same, like voodoo or witch craft, i'm not myself, maybe this torment is my cry for help! i can't make my own decisions, drugs, temptations and alcoholism. it's breaking me up. i thought that i had control, but they're already loose, calling me home. who is this running my head, the voices are free, i don't know if it's them or me. i thought that i had control, but they're already loose, calling me home. who is this running my head, the voices are free, i don't know if it's them... i thought that i had control, but they're already loose, calling me home. who is this running my head, the voices are free, i don't know if it's them or me. Tôi nghĩ rằng tôi đã kiểm soát được chính mình, Nhưng mọi thứ đã biến mất , ai đó đang gọi tôi về nhà .... Đôi khi lén đi một chuyến Tôi không cố ý băng qua phía bên kia Và tôi biết rằng bạn đang bồn chồn, đợi chờ thời gian của bạn, chờ để thoát khỏi tất cả Cuộc sống của riêng tôi không phải là chân thật và hẹp hòi, Và tôi không thể sống cuộc sống mà bạn mượn, Nó phá vỡ con người tôi. Tôi nghĩ rằng tôi đã kiểm soát được chính mình, Nhưng mọi thứ đã biến mất , ai đó đang gọi tôi về nhà .... Một người nào đó đang nắm lấy suy nghĩ của tôi Mọi âm thanh đều tự do Tôi không biết đó là họ hay là chính tôi Thấy đấy, tôi biết giới hạn của chính mình , nhưng đây là trò chơi của bạn, Và tôi đã có cảm giác rằng quy tắc của chúng ta là không giống nhau, Như tà thuật hoặc phù thủy với những kĩ xảo, tôi không còn là chính mình nữa, Có thể sự đau đớn đó làm tôi bật khóc Hãy giúp tôi! tôi không thể đưa ra quyết định của riêng mình, Ma túy, sự quyến rũ và nghiện rượu. Nó phá vỡ con người tôi. Tôi nghĩ rằng tôi đã kiểm soát được chính mình, nhưng mọi thứ đã biến mất , ai đó đang gọi tôi về nhà .... Một người nào đó đang nắm lấy suy nghĩ của tôi Mọi âm thanh đều tự chủ Tôi không biết đó là họ hay là chính tôi Tôi nghĩ rằng tôi đã kiểm soát được chính mình, Nhưng mọi thứ đã biến mất , ai đó đang gọi tôi về nhà .... Một người nào đó đang nắm lấy suy nghĩ của tôi Mọi âm thanh đều tự chủ Tôi không biết đó là họ hay là chính tôi Tôi nghĩ rằng tôi đã kiểm soát được chính mình, Nhưng mọi thứ đã biến mất , ai đó đang gọi tôi về nhà .... Một người nào đó đang nắm lấy suy nghĩ của tôi Mọi âm thanh đều tụ chủ Tôi không biết đó là họ hay là chính tôi
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...