1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Now That She's Gone - JJ Lin - 林俊杰 - Lâm Tuấn Kiệt    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    Girl you know i miss you so I didn't know you had to go You've had enough of our distance baby Before I had the chance to say I'm staying with you For the rest of my life Don't keep telling me these words You don't know how much it hurts And I'll promise you eternity if you promise me your stay But now it's too late I'm no longer the man that I was I will go on without her Like a fool who's too sure I'm like a brid who's lost her wing A fire without its flame I don't know how to be strong When my love has to move on I am a song without a soul Now that she's gone What's left of us is this song Don't keep telling me these words Oh no You don't know how much it hurts And I'll promise you eternity if you promise me your stay But now it's too late I'm no longer the man that I was I will go on without her Like a fool who's too sure I'm like a brid who's lost her wing A fire without its flame I don't know how to be strong When my love has to move on I am a song without a soul Now that she's gone What's left of us is this song Oh yes I know I don't know baby i am konw i'am a foul AndI will go on without her Like a fool who's too sure I'm like a brid who's lost her wing A fire without its flame I don't know how to be strong When my love has to move on I am a song without a soul Now that she's gone What's left of us is this song This is our song without a soul Now that you're gone What's left of us in this song Cô bé, em biết tôi nhớ em Tôi không hề biết em đã phải ra đi Em đã có đủ khoảng cách giữa chúng ta Trước khi tôi đã có cơ hội để nói Tôi sẽ ở bên cạnh em Trong phần còn lại của cuộc đời tôi Đừng mãi nói với tôi những lời này Em không biết bao nhiêu nỗi đau Và tôi sẽ hứa với em mãi mãi Nếu em hứa với tôi em sẽ ở lại Nhưng bây giờ nó quá trễ Tôi không còn là người như trước kia Tôi sẽ ra đi mà không có em Giống như một tên ngốc, người quá chắc chắn Tôi như một con chim bị mất đôi cánh Một ngọn lửa cháy mà không có lửa Tôi không biết làm thế nào để được mạnh mẽ Khi tình yêu của tôi đã ra đi Tôi là một bài hát mà không có tâm hồn Bây giờ cô ấy đi Những gì còn lại của chúng tôi là bài hát này Đừng nói với tôi những lời này! Ồ không Em không biết nó đau khổ như thế nào Và tôi sẽ hứa với em vĩnh hằng nếu em hứa với tôi em sẽ ở lại Nhưng bây giờ nó quá trễ Tôi không còn là người như trước kia Tôi sẽ ra đi mà không có em Giống như một kẻ ngốc, người quá chắc chắn Tôi như một con chim bị mất đi đôi cánh Một ngọn lửa cháy mà không có lửa Tôi không biết làm thế nào để được mạnh mẽ Khi tình yêu của tôi đã ra đi Tôi là một bài hát mà không có tâm hồn Bây giờ cô ấy đi Những gì còn lại của chúng tôi là bài hát này Oh yes Tôi biết rằng tôi không biết baby. Tôi biết đó là lỗi của tôi Và tôi sẽ ra đi mà không có em Giống như một kẻ ngốc, người quá chắc chắn Tôi như con chim bị mất đi đôi cánh Một ngọn lửa cháy mà không có lửa Tôi không biết làm thế nào để được mạnh mẽ Khi tình yêu của tôi đã ra đi Tôi là một bài hát mà không có tâm hồn Bây giờ cô ấy đi Những gì còn lại của chúng tôi là bài hát này Đây là bài hát của chúng tôi mà không có tâm hồn Bây giờ em đang đi Những gì còn lại của chúng ta trong bài hát này
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP