1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Nobody's A Nun - Joanna Wang / 王若琳 / Vương Nhược Lâm    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    I've come across so many things while I was walking down the street. You can learn so many things while you are walking down the street. I've met perverts. I've met beggars. I've met muggers. I've met peddlers. You've got a taste of just what it is I want. This world fills my heart with joy 'cause nobody's a nun. I look around me, and all I see is every man for himself. Don't be a self-righteous hypocrite. Come on, man, help yourself. I've met perverts. I've met beggars. I've met muggers. I've met peddlers. You've got a taste of just what it is I want. This world fills my heart with joy 'cause nobody's a nun. I've come across so many things while I was walking down the street. You can learn so many things while you are walking down the street. I've met perverts. I've met beggars. I've met muggers. I've met peddlers. You've got a taste of just what it is I want. This world fills my heart with joy 'cause nobody's a nun. Tôi đi ngang qua rất nhiều thứ Khi tôi đi xuống đường Bạn cũng có thể học rất nhiều điều Khi bạn đang đi trên đường phố Tôi đã gặp những kẻ hư hỏng. Tôi đã gặp những người ăn xin Tôi đã gặp những kẻ xấu. Tôi đã gặp những người bán rong Bạn sẽ có 1 sở thích hoặc những cái gì tôi muốn Trái đất này lấp đầy niềm vui trong trái tim chúng ta bởi không ai là ni cô cả Tôi nhìn quanh mình và tất cả những gì tôi thấy là ai cũng vì bản thân họ mà thôi Những kẻ đạo đức giả kia đừng tự cho là đúng đắn Thôi nào, kẻ kia, tự giúp chính ông đi Tôi đã gặp những kẻ hư hỏng. Tôi đã gặp những người ăn xin Tôi đã gặp những kẻ xấu. Tôi đã gặp những người bán rong Bạn sẽ có 1 mùi vị hoặc là bất cứ cái gì Tôi muốn. Trái đất này lấp đầy niềm vui trong trái tim chúng ta bởi không ai là ni cô cả Tôi đi ngang qua rất nhiều thứ Khi tôi đi xuống đường Bạn có thể học rất nhiều điều Khi bạn đang đi trên đường Tôi đã gặp những kẻ hư hỏng. Tôi đã gặp những người ăn xin Tôi đã gặp những kẻ xấu. Tôi đã gặp những người bán rong Bạn sẽ có 1 mùi vị hoặc những cái gì tôi muốn Trái đất này lấp đầy niềm vui trong trái tim chúng ta bởi không ai là ni cô cả
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...