Chia sẻ những gì bạn biết & Học hỏi những gì bạn muốn !

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức Nhóm

  Bài viết: 18.536
  Lượt thích: 307
  Kinh nghiệm: 53

  Lời Dịch - Let It Roll - Secondhand Serenade  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5 và Flash.


  The night smells like December
  And we're deep undercover
  Staking out what could
  Be better than all the money in the world

  And I’m watching u and I’m waiting
  For the perfect time to start
  Participating and u signal me to stay

  But i open my mouth any way

  But it’s over were goners
  It’s out of our control
  And if there’s one thing that i know
  It’s that its best to just let it roll
  So let’s just let it roll

  Your hazel eyes paralyze my senses
  Cut me down to size defenseless

  I’m defenseless
  And i know it’s late but I’m waiting
  For the moment that I’ve been anticipating
  And i signal u to go where it will take us i don't know

  But it’s over were goners
  It’s out of our control
  And if there’s one thing that i know
  It’s that its best to just let it roll

  So let’s just let it roll

  Just don’t waste our night before it started

  Make sure I’m worth every single second Yeah!!!

  But it’s over were goners
  It’s out of our control
  And if there’s one thing that i know
  It’s that its best to just let it roll

  So let’s just let it roll

  But it’s over were goners
  It’s out of our control
  And if there’s one thing that i know
  It’s that its best to just let it roll
  So let’s just let it roll
  Buổi tối có vẻ giống Tháng 12

  Và chúng ta đắm mình vào giấc ngủ một cách thầm kín
  Thoát khỏi bất cứ gì có thể
  Tốt hơn tất cả của cải trên thế giới

  Và anh đang dõi theo em,đang chờ đợi
  Đến lúc hoàn hảo để bắt đầu
  Là một phần và em ra hiệu cho anh ở lại
  Nhưng anh sẽ buộc phải nói

  Điều đó đã mất hết hi vọng

  Vượt quá sự diều khiển của chúng ta
  Có 1 điều mà anh biết
  Là tốt nhất nên để nó qua
  Vậy nên hãy để nó trôi qua

  Con mắt nâu của em làm anh đờ người ra
  Em làm anh không còn nghi ngờ
  Anh không còn nghi ngờ
  Và anh biết đã quá muộn nhưng anh vẫn chờ

  Đến lúc mà anh nhận ra
  Và anh ra hiệu cho em tới nơi chúng ta đều không biết

  Điều đó đã mất hết hi vọng
  Vượt quá sự diều khiển của chúng ta
  Có 1 điều mà anh biết
  Là tốt nhất nên để nó qua
  Vậy nên hãy để nó trôi qua

  Đừng làm lãng ohis buổi tối của chúng ta trước khi nó bắt đầu

  Hãy chắc chắn anh có giá trị riêng mỗi giây phút lẻ loi

  Điều đó đã mất hết hi vọng
  Vượt quá sự diều khiển của chúng ta
  Có 1 điều mà anh biết
  Là tốt nhất nên để nó qua
  Vậy nên hãy để nó trôi qua

  Điều đó đã mất hết hi vọng
  Vượt quá sự diều khiển của chúng ta

  Có 1 điều mà anh biết
  Là tốt nhất nên để nó qua
  Vậy nên hãy để nó trôi qua

  Chia sẻ cùng bạn bè

  Chủ đề liên quan:

Chia sẻ cùng bạn bè