1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Last flowers( Kokuhaku- Confession OST) - Radiohead

    Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !


    Appliances have gone berserk I cannot keep up Treading on people's toes Snot-nosed little punk And I can't face the evening straight You can't offer me escape Houses move and houses speak If you take me there you'll get relief Relief, relief, relief... And if I'm gonna talk I just wanna talk Please don't interrupt Just sit back and listen Cause I can't face the evening straight And you can't offer me escape Houses move and houses speak If you take me there you'll get relief relief, relief, relief, relief, relief... It's too much Too bright Too powerful Too much Too bright Too powerful Too much Too bright Too powerful Too much Những thứ phụ tùng đó đã nổi quạu rồi Tôi chẳng thể bắt kịp được Giẫm đạp lên mũi chân người ta Thằng nhóc vắt mũi chưa sạch tập tành chơi punk Và tôi chẳng thể đối mặt trực diện với màn đêm được Và các người chẳng thể bắt tôi trốn được Những ngôi nhà rung chuyển và những ngôi nhà nói rầm rĩ Nếu các người đưa tôi tới đó, các người sẽ nhẹ lòng thôi Nhẹ lòng thôi, nhẹ lòng thôi... Và nếu tôi nói gì đó Tôi thật sự chỉ muốn nói ra thôi Vậy xin đừng ngắt lời tôi Hãy chỉ ngồi lại và lắng nghe thôi Và tôi chẳng thể đối mặt trực diện với màn đêm được Và các người chẳng thể bắt tôi trốn được Những ngôi nhà rung chuyển và những ngôi nhà nói rầm rĩ Nếu các người đưa tôi tới đó, các người sẽ nhẹ lòng thôi Nhẹ lòng thôi, nhẹ lòng thôi... Quá nhiều Quá chói Quá mạnh Quá nhiều Quá chói Quá mạnh Quá nhiều
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...