1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Koroli Nochnoj Verony Kings Of The Night - Verona - Верона

    Мир поделён злом и добром Очень непросто в нём быть королём И в этом мире бывает порой Не разобраться кто шут, кто король. Быть королём, жить под замком Утром война, а днём светский приём. Сильные мира вдали от земли Не понимают, что мы короли. Короли ночной Вероны Нам не писаны законы Мы шальной удачи дети Мы живём легко на свете. В нашей жизни то и дело Душу побеждает тело, Рождены мы для любви, А в ней мы просто короли. Счастье не вечно, слава слепа А королей выбирает толпа. Мы вызываем судьбу на дуэль, Нам наплевать кто охотник, кто цель. Игры с судьбою смешны и пусты, Мы за собою сжигаем мосты, И неизменно во все времена, Только любовь миром править должна. Короли ночной Вероны Нам не писаны законы А кто в замках под замками, Те нам кажутся шутами. В нашей жизни то и дело Душу побеждает тело, Но Господь за всё за это Нас простит уже к рассвету. Короли ночной Вероны Нам не писаны законы Мы шальной удачи дети Мы живём легко на свете. В нашей жизни то и дело Душу побеждает тело, Но Господь за всё за это, Нас простит уже к рассвету. Короли ночной Вероны Нам не писаны законы А кто в замках под замками, Те нам кажутся шутами. В нашей жизни то и дело Душу побеждает тело, Рождены мы для любви, А в ней мы просто короли. Короли ночной Вероны Нам не писаны законы Мы шальной удачи дети Мы живём легко на свете. В нашей жизни то и дело Душу побеждает тело, Рождены мы для любви, А в ней мы просто короли NHỮNG VỊ VUA CỦA ĐÊM VERONA Thế giới phân ra Thiện - Ác Trong thế giới ấy, trở thành Vua thật không đơn giản Và đôi khi người ta không rõ, ... đâu là Quân vương ... đâu là thằng Hề Làm Vua, được bảo vệ nghiêm ngặt Buổi sáng, vẫn còn chiến tranh, nhưng ban trưa đã là những dạ tiệc quý tộc Cách xa Trái Đất, nơi những hành tinh rộng lớn, chẳng biết chúng ta là những vị Vua... Luật lệ đưa ra không phải dành cho chúng ta, Những vị vua của đêm Verona Chúng ta là những đứa trẻ với may mắn phù vân Tồn tại trên thế gian thật dễ dàng Trong cuộc sống ta, đã bao lần, Thể xác chiến thắng Tâm hồn Chúng ta sinh ra để yêu thương, Và... trong Tình yêu, chúng ta đơn giản là Quân vương. Hạnh phúc hữu hạn, danh tiếng hư vô Dân chúng lựa chọn Quân vương Chúng ta thách đấu với số phận, Mặc cho ai là thợ săn, ai là con mồi Trò chơi số phận thật nực cười và nhảm nhí Chúng ta đốt cháy những cây cầu phía sau mình Nhưng trong ta vẫn không thay đổi, Rằng, duy nhất Tình yêu cai trị thế giới! Luật lệ đưa ra không phải dành cho chúng ta, Những vị vua của đêm Verona Nhưng sau lớp khoá nơi lâu đài cao sang, Chúng ta cũng chỉ như những thằng Hề Bao lần rồi trong cuộc sống mình, Thể xác ta mạnh hơn Tâm hồn Nhưng vì tất cả những điều này, Chúa sẽ xá tội cho chúng ta khi bình minh ló rạng
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP