1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - It's Not Too Late (Camp Rock 2 OST) - Demi Lovato    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    Here I am Feels like the walls are closing in Once again It's time to face it and be strong I wanna do the right thing now I know it's up to me somehow I've lost my way If I could take it all back, I would now I never meant to let you all down And now I've got to try To turn it all around And figure out how to fix this I know there's a way, so I promise I'm gonna clean up the mess I made Maybe it's not too late Maybe it's not too late, oh So I'll take a stand Even though it's complicated If I can, I wanna change the way I've made it I wanna do the right thing now I know it's up to me somehow I'll find my way If I could take it all back, I would now I never meant to let you all down And now I've got to try To turn it all around And figure out how to fix this I know there's a way, so I promise I'm gonna clean up the mess I made Maybe it's not too late I'm gonna find the strength to be The one that holds it all together Show you that I'm sorry But I know that we can make it better If I could take it all back, I would now I never meant to let you all down And now I've got to try To turn it all around And figure out how to fix this I know there's a way, so I promise I'm gonna clean up the mess I made (Mess I made) Maybe it's not too late I never meant to let you all down Now I've got to try To turn it all around And figure out how to fix this I know there's a way, so I promise (Promise) I'm gonna clean up the mess I made Maybe it's not too late Maybe it's not too late Tôi đứng đây Cảm giác như các bức tường đang tiến lại gần Một lần nữa Giờ là lúc để đối mặt với nó và mạnh mẽ. Giờ tôi muốn làm việc tốt Tôi biết rằng điều đó phụ thuộc ở bản thân tôi Tôi đã lạc lối Nếu tôi có thể sửa chữa mọi lỗi lầm, thì tôi sẽ làm ngay Tôi không bao giờ có ý làm bạn thất vọng Và giờ, tôi phải cố gắng Để quay đầu lại Và tìm ra cách để sửa sai Tôi biết sẽ có cách, thế nên tôi hứa Tôi sẽ dọn dẹp đống bừa bãi tôi gây ra Chắc vẫn chưa quá muộn Chắc vẫn chưa quá muộn, ôi Thế nên, tôi sẽ tìm một chỗ đứng Dù việc đó thật phức tạp Nếu tôi có thể, tôi sẽ thay đổi những điều đã làm Giờ tôi muốn làm việc tốt Tôi biết rằng điều đó phụ thuộc ở bản thân tôi Tôi sẽ tìm lại mình Nếu tôi có thể sửa chữa mọi lỗi lầm, thì tôi sẽ làm ngay Tôi không bao giờ có ý làm bạn thất vọng Và giờ, tôi phải cố gắng Để quay đầu lại Và tìm ra cách để sửa sai Tôi biết sẽ có cách, thế nên tôi hứa Tôi sẽ dọn dẹp đống bừa bãi tôi gây ra Chắc vẫn chưa quá muộn Tôi sẽ tìm lại sức mạnh Để là người hàn gắn lại tất cả Tôi sẽ cho bạn thấy rằng tôi đã biết lỗi Nhưng tôi biết rằng chúng ta có thể làm tốt hơn Nếu tôi có thể sửa chữa mọi lỗi lầm, thì tôi sẽ làm ngay Tôi không bao giờ có ý làm bạn thất vọng Và giờ, tôi phải cố gắng Để quay đầu lại Và tìm ra cách để sửa sai Tôi biết sẽ có cách, thế nên tôi hứa Tôi sẽ dọn dẹp đống bừa bãi tôi gây ra Chắc vẫn chưa quá muộn (X2)
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...