1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Is There Anybody Out There - Secondhand Serenade

  Video

  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  You can say goodbye, To all the things that you have ever known. You can say goodbye, And leave behind the life that you have grown. What's the point, You try to start from scratch, but get let down, You can say goodbye, Just to realise there's no-one left around. So what am I fighting for. Tell me Is there anybody out there, Am I swimming through this empty sea alone, Am I looking for an answer Or am I trying to find a way to get back home. Is there anybody out there, Would you hear me if I screamed or if I cried, I'm looking for an answer And just trying to find a way to survive. You can live or die, Without the chance to find out what your worth, You can live or die, And never find the one that she'd deserve, You can walk alone, And live behind the shadows in your heart, You can say goodbye Or live and find out you've been alone right from the start So what am I fighting for. Tell me Is there anybody out there, am I swimming through this empty sea alone, Am I looking for an answer, Or am I trying to find a way to get back home. Is there anybody out there, Would you hear me if I screamed or if I cried, I am looking for an answer And just trying to find a way to survive. Never thought I would end up all alone, Every day I am feeling further away from home, I can't catch my breath, but I am holding on. Is there anybody out there, is this the last time I have to say goodbye, Am I staring at my future, Is it time to take charge of my life, Is there anybody out there Am I swimming through this empty sea alone, Am I looking for an answer, or am I trying to find a way to get back home, Is there anybody out there, Would you hear me if I screamed or if I cried, I am looking for an answer, And just trying to find a way to survive, a way to survive, and I am holding on. Em có thể nói tạm biệt Với tất cả mọi thứ mà em từng biết Em có thể nói tạm biệt Và rời bỏ cuộc sống mà em đã gắn bó tới giờ Vấn đề là gì? Em cố gắng bắt đầu từ những thứ linh tinh Nhưng lại buông xuôi Em có thể nói tạm biệt Chỉ để nhận ra rằng không còn ai bên cạnh Vậy thì tôi cố gắng vì cái gì? Nói cho tôi biết Còn ai ở đó không? Tôi như đang bơi một mình trên biển Để tìm câu trả lời Hay là chỉ cố về nhà Có ai ở đó không? Tôi phải hét hay khóc thì bạn mới nghe tôi Tôi đang kiếm tìm lời giải đáp Và tìm con đường sống cho mình Em có thể sống hoặc chết Mà không cần cơ hội để tìm ra giá trị thực của mình là gì Em có thể sống hoặc chết Mà không bao giờ có thể tìm được người xứng đáng Em có thể đi bơ vơ một mình Và sông núp sau bóng trong trái tim mình Em có thể tạm biệt Hoặc sống và tìm ra rằng mình đã đơn độc ngay từ đầu Vậy thì tôi cố gằng vì cái gi chứ Nói tôi biết Nói cho tôi biết Còn ai ở đó không? Tôi như đang bơi một mình trên biển một mình Để tìm câu trả lời Hay là chỉ cố về nhà Có ai ở đó không? Tôi phải hét hay khóc thì bạn mới nghe tôi Tôi đang kiếm tìm lời giải đáp Hay là tìm con đường sống cho mình Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ kết thúc tất cả một mình Mọi ngày tôi đều cảm càng thấy cách xa với nhà Tôi không thể thở nữa Nhưng tôi vẫn cố gắng Có ai ở đó không vậy? Có phải đây là lần cuối tôi phải nói tạm biệt Tôi đang bắt đầu tương lai mới? Có phải đây là giây phút của cuộc đời tôi Còn ai ở đó không? Tôi như đang bơi một mình trên biển Để tìm câu trả lời Hay là chỉ cố về nhà Có ai ở đó không? Tôi phải hét hay khóc thì bạn mới nghe tôi Tôi đang kiếm tìm lời giải đáp Hay là tìm con đường sống cho mình Và tôi cố gắng
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...