Lời Dịch - Is Anybody Listening - Danity Kane

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 24/10/2011. — 706 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Is Anybody Listening - Danity Kane

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  [Aundrea] Waiting to see the light Been waiting all my life Show me a way, would you show me a way [Dawn] I wanna come out of the dark But taking away is so hard Show me a way, just show me a way [Aubrey] Show me which way to go Can’t do this by myself Oh no Oh oh no Don’t know how I should play The cards that I’ve been dealt Can’t do this Anybody Is anybody listening Can anybody answer my prayer Please say yea Does anybody feel the same And is there anybody who cares Life’s unfair [Aubrey] I want something more than this I’ve given all I can give Show me the way, won’t you show me the way [D. Woods] I just wanna feel I belong I just need the strength to be strong Show me a way, would you show me a way [Shannon] Show me which way to go Can’t do this all alone I can’t do this all alone Don’t feel that I know how To make it on my own [Dawn] Is anybody here Is anybody listening Can anybody answer my prayer Please say yea Does anybody feel the same And is there anybody who cares Life’s unfair Is anybody listening Is anybody listening Can you hear me Is anybody listening, yea Is anybody listening Can anybody answer my prayer Please say yea Does anybody feel the same And is there anybody who cares Life’s unfair Is anybody listening Can anybody answer my prayer Please say yea Does anybody feel the same And is there anybody who cares Life’s unfair Đợi chờ để thấy ánh dương Tôi đã đợi cả cuộc đời Chỉ cho tôi con đường, anh có thể chỉ cho tôi một con đường? Tôi muốn thoát khỏi bóng tối Nhưng để đưa đi xa thực khó sao Chỉ cho tôi, chỉ cần cho tôi biết một lối đi Chỉ cho tôi nên đi lối nào Mà bản thân tôi không thể thấy Ôi không Không không Tôi không hiểu mình sẽ làm thế nào Với những lá bài tôi đã được chia Không thể biết Ai đó ơi Có ai đang nghe Có ai đáp lại lời tôi cầu nguyện Làm ơn nói đi Có ai cảm thấy tương tự vậy không Và có ai quan tâm Cuộc đời sao bất công thế Tôi muốn hơn thế này Tôi đã cho những gì tôi có thể Hãy chỉ cho tôi lối đi, anh sẽ không chỉ lối tôi sao Tôi muốn mình có nơi để đi Tôi cần sức mạnh để kiên cường Hãy chỉ lối cho tôi, anh sẽ chỉ cho tối chứ Chỉ cho tôi con đường tôi đi Tôi không thể làm việc này đơn độc Tôi không thể làm việc này đơn độc Không cảm thấy tôi có thể hiểu làm sao nắm được nó bởi mình tôi Có ai còn ở đây? Có ai đang nghe Có ai đáp lại lời tôi cầu nguyện làm ơn nói đi Có ai cảm thấy tương tự vậy không Và có ai quan tâm Cuộc đời sao bất công thế Có ai đang lắng nghe Có ai đang lắng nghe Anh có thể nghe không? Có ai đang lắng nghe Có ai đang nghe Có ai đáp lại lời tôi cầu nguyện làm ơn nói đi Có ai cảm thấy tương tự vậy không Và có ai quan tâm Cuộc đời sao bất công thế
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP