Lời Dịch - Invincible - Emma Bunton

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 24/10/2011. — 668 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Invincible - Emma Bunton  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  Come, da-da, da-la-da-da-da Da-da, da-la-da-da You know nothing can stop us No one can get in our way We're on top, nothing's above us We can fly, fly away Like Superman, Lois Lane We're just as strong, just the same I know nothing can stop us I am, you are, we're one You say, the word, and I'll come We're invincible, yeah Be-bop-a-loo, be-bop-a-loo We're one, we're invincible I know nothing can break us No one can tear us apart We're free, wind's gonna take us So free wherever we are Like Kryptonite, we're out-of-sight We need to touch to make it right I know nothing can break us I am, you are, we're one You say, the word, and I'll come We're invincible, yeah Be-bop-a-loo, be-bop-a-loo We're one, we're invincible, yeah Da-da, da-la-da-da-da (come on) Da-da, da-la-da-da Da-da, da-la-da-da-da Da-da, da-la-da-da Like Superman, Lois Lane We're just as strong, just the same I am, you are, we're one (yeah we're one) You say, the word, and I'll come (yes, I come) We're invincible, yeah Be-bop-a-loo, be-bop-a-loo We're one, we're invincible (we're one, we're invincible, yeah) I am, you are, we're one (yeah we're one) You say, the word, and I'll come (yes, I come) We're invincible, yeah Be-bop-a-loo, be-bop-a-loo We're one, we're invincible Da-da, da-la-da-da-da Da-da, da-la-da-da Da-da, da-la-da-da-da (We're invincible) Đến đây nào, da-da, da-la-da-da-da Da-da, da-la-da-da Bạn biết không gì có thể dừng chúng ta lại Không điều gì có thể chen vào đường ta đi Chúng ta đang trên đỉnh cao, không gì vượt qua được nữa Chúng ta có thể bay, bay đi xa Giống như siêu nhân, Lois Lane Chúng ta rất mạnh, mạnh như nhau Tôi biết không gì có thể ngừng ta lại Tôi, bạn, chúng ta là một Bạn nói, những lời, và tôi đến Chúng ta là vô địch, Chúng ta là một, chúng ta là vô địch Tôi biết không gì có thể hạ gục chúng ta Không điều gì có thể khiến chúng ta rơi ra xa Chúng ta tự do,gió có thể hòa cùng ta Vậy nên tự do ở những nơi ta có mặt Như nhân tố Kryptonite*, chúng ta vượt ra ngoài tầm nhìn Chúng ta cần đưa tay vào khiến cho điều đó tốt hơn Tôi biết không gì có thể hạ gục chúng ta Tôi, bạn, chúng ta là một Bạn nói, những lời, và tôi đến Chúng ta là vô địch, Chúng ta là một, chúng ta là vô địch Giống như siêu nhân, Lois Lane Chúng ta rất mạnh, mạnh như nhau Tôi, bạn, chúng ta là một Bạn nói, những lời, và tôi đến Chúng ta là vô địch, Chúng ta là một, chúng ta là vô địch Tôi, bạn, chúng ta là một Bạn nói, những lời, và tôi đến Chúng ta là vô địch, Chúng ta là một, chúng ta là vô địch Kryptonite: Một nguyên tố giả tưởng trong series truyện Superman. Tồn tại trên hành tinh quê hương của Siêu Nhân, Krypton. Có màu xanh và có khả năng làm mất đi sức mạnh của Siêu Nhân.
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP