1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Introducing Me (Nick Jonas) [Camp Rock 2 OST] - Jonas Brothers    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    I'm good at wasting time, I think lyrics need to rhyme, And you're not asking, But im tryna grow a mustache. I eat cheese, But only on pizza, please, And sometimes on a homemade casadia Otherwise it smells like feet to me. And I, I really like it When the moon looks like a toenail And I love it when you say my name. If you wanna know, here it goes, gonna tell you this. A part of me that shows, If we're close gonna let you see, Everything But remember that you asked for it. I'm tryna do my best to impress But its easier to let you Take a guess at the rest But you wanna hear the things in my brain, My heart, Well you asked for it. For your perusing, At times confusing, Slightly amusing, Introducing Me. do-do do-do-do-do-do do-do do-do-do-do-do la-da-da-da la-da-da-da-da-da-da-da-da I never trust a dog to watch my food And I like to use the word "dude" as a noun or an adverb or an adjective And I, I've never been into cars I like really cool guitars and superheros And checks with lots of zeros on them I love the sound of violins and making someone smi-i-i-ile If you wanna know, here it goes, gonna tell you this. A part of me that shows, If we're close gonna let you see, Everything But remember that you asked for it. I'm tryin' to do my best to impress But it's easier to let you Take a guess at the rest But you wanna hear the things in my brain, My heart, Well you asked for it. For your perusing, At times confusing, Slightly amusing, Introducing Me. Well, you probably know more than you ever wanted to So be careful when you ask next ti-i-i-ime. If you wanna know, here it goes, gonna tell you this. A part of me that shows, If we're close gonna let you see, Everything But remember that you asked for it. I'm tryna do my best to impress But its easier to let you Take a guess at the rest But you wanna hear the things in my brain, My heart, Well you asked for it. For your perusing, At times confusing, hopfully amusing, Introducing Me. do-do do-do-do-do-do do-do do-do-do-do-do Introducing me. Tôi rất giỏi hoang phí thời gian, Tôi nghĩ rằng những lời ca cần ăn vần với nhau, Và em sẽ không đòi hỏi đâu Nhưng tôi sẽ cố nuôi ria mép Tôi dùng pho mát Nhưng chỉ trên miếng bánh pizza thôi Và thỉnh thoảng thì trên miếng bánh Casadia làm ở nhà Nếu không thì mùi của nó thật là khủng khiếp với tôi. Và tôi thực sự thích Khi mặt trăng trông như cái móng chân Và tôi yêu những lúc em gọi tên tôi Và nếu em muốn biết, thì nó đây, tôi sẽ nói cho em nghe điều này Một phần của tôi cho thấy rằng, Nếu chúng ta gần nhau, tôi sẽ cho em biết, Tất cả mọi thứ Nhưng hãy nhớ rằng, em đòi hỏi điều đó đấy nhé Tôi sẽ cố gắng hết sức để gây ấn tượng Nhưng sẽ dễ dàng hơn khi cho em đoán trong giờ nghỉ Nhưng em muốn lắng nghe những điều từ tâm trí và trái tim tôi, Tốt thôi, em đề nghị đấy nhé Để em được suy nghĩ kỹ càng Và đôi khi hơi hoang mang Thú vị tàm tạm Hãy giới thiệu tôi đi. do-do do-do-do-do-do do-do do-do-do-do-do la-da-da-da la-da-da-da-da-da-da-da-da Tôi chẳng bao giờ tin một con chó sẽ trông chừng thức ăn của tôi Và tôi thích dùng từ "dude" như một danh từ, hoặc phó từ, hoặc là một tính từ Và tôi chưa từng đi ô tô Tôi thực sự thích những chiếc ghi-ta và những siêu anh hùng Và cả những tấm ngân phiếu với thật nhiều số 0 Tôi yêu tiếng đàn vi-ô-lông và làm ai đó mỉm cười Nếu em muốn biết, thì nó đây, tôi sẽ nói cho em nghe điều này Một phần của tôi cho thấy rằng, Nếu chúng ta gần nhau, tôi sẽ cho em biết, Tất cả mọi thứ Nhưng hãy nhớ rằng, em đòi hỏi điều đó đấy nhé Tôi sẽ cố gắng hết sức để gây ấn tượng Nhưng sẽ dễ dàng hơn khi cho em đoán trong giờ nghỉ Nhưng em muốn lắng nghe những điều từ tâm trí và trái tim tôi, Tốt thôi, em đề nghị đấy nhé Để em được suy nghĩ kỹ càng Và đôi khi hơi hoang mang Thú vị tàm tạm Hãy giới thiệu tôi đi. Em có lẽ sẽ biết nhiều điều hơn cả em mong muốn Nên hãy cẩn thận trong lần hỏi tới nhé Nếu em muốn biết, thì nó đây, tôi sẽ nói cho em nghe điều này Một phần của tôi cho thấy rằng, Nếu chúng ta gần nhau, tôi sẽ cho em biết, Tất cả mọi thứ Nhưng hãy nhớ rằng, em đòi hỏi điều đó đấy nhé Tôi sẽ cố gắng hết sức để gây ấn tượng Nhưng sẽ dễ dàng hơn khi cho em đoán trong giờ nghỉ Nhưng em muốn lắng nghe những điều từ tâm trí và trái tim tôi, Tốt thôi, em đề nghị đấy nhé Để em được suy nghĩ kỹ càng Và đôi khi hơi hoang mang Thú vị tàm tạm Hãy giới thiệu tôi đi. do-do do-do-do-do-do do-do do-do-do-do-do Giới thiệu tôi đi.
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...