Lời Dịch - In Your Mind - Eddy Wata

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 24/10/2011. — 816 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - In Your Mind - Eddy Wata

    Oh wou oh oh ou oh Oh wou oh woohh Mr Selecta You get high .. .. [Refrain] : What's you give in mind Is it love I have find Next my feeling really gets high In your mind is it love I have find Next you really, raising my life I can give you my mind, Is it love I have find Next my feeling really gets high In your mind is it love I have find Next you really, raising my life Ohh mama milla One ! two ! three ! Give an .. Oh wou oh oh ou oh Oh wou oh woohh [Rap] : .. What's you give in mind Is it love I have find Next my feeling really gets high In your mind is it love I have find Next you really, raising my life I can give you my mind, Is it love I have find Next my feeling really gets high In your mind is it love I have find Next you really, raising my life Oh wou oh oh ou oh Oh wou oh woohh [Rap] What's you give in mind Is it love I have find Next my feeling really gets high In your mind is it love I have find Next you really, raising my life I can give you my mind, Is it love I have find Next my feeling really gets high In your mind is it love I have find Next you really, raising my life Oh wou oh oh ou oh Oh wou oh woohh [Rap] What's you give in mind Is it love I have find Next my feeling really gets high In your mind is it love I have find Next you really, raising my life I can give you my mind, Is it love I have find Next my feeling really gets high In your mind is it love I have find Next you really, raising my life Oh wou oh oh ou oh Oh wou oh woohh Oh wou oh oh ou oh Oh wou oh woohh Mr Selecta Em đang dần trưởng thành .. .. Những gì trong tâm trí em Là tình yêu mà tôi tìm thấy Xúc cảm trong tôi dâng tràn, bay bổng Tình yêu mà tôi tìm thấy trong tâm trí em Hãy sẵn sàng, hãy cùng tôi tạo dựng cuộc sống mới Tôi có thể trao cả tâm hồn tôi cho em Tình yêu mà tôi tìm thấy Xúc cảm trong tôi lâng lâng ,bay bổng Trong tâm trí em có một thứ tình cảm mà tôi hằng mơ Hãy sẵn sàng cùng tôi tạo dựng cuộc sống mới Ohh mama milla One ! two ! three ! Give an .. Oh wou oh oh ou oh Oh wou oh woohh Những gì trong tâm trí em Tình yêu mà tôi tìm thấy Xúc cảm trong tôi dâng tràn, bay bổng Tình yêu mà tôi tìm thấy Hãy sẵn sàng, hãy cùng tôi tạo dựng cuộc sống mới Tôi có thể trao cả tâm hồn tôi cho em Tình yêu mà tôi tìm thấy Xúc cảm trong tôi lâng lâng ,bay bổng Trong tâm trí em có một thứ tình cảm mà tôi hằng mơ Hãy sẵn sàng cùng tôi tạo dựng cuộc sống mới Oh wou oh oh ou oh Oh wou oh woohh Những gì trong tâm trí em Tình yêu mà tôi tìm thấy Xúc cảm trong tôi dâng tràn,bay bổng Tình yêu mà tôi tìm thấy Hãy sẵn sàng, hãy cùng tôi tạo dựng cuộc sống mới Tôi có thể trao cả tâm hồn tôi cho em Tình yêu mà tôi tìm thấy Xúc cảm trong tôi lâng lâng ,bay bổng Trong tâm trí em có một thứ tình cảm mà tôi hằng mơ Hãy sẵn sàng cùng tôi tạo dựng cuộc sống mới Oh wou oh oh ou oh Oh wou oh woohh Những gì trong tâm trí em Tình yêu mà tôi tìm thấy Xúc cảm trong tôi dâng tràn,bay bổng Tình yêu mà tôi tìm thấy Hãy sẵn sàng, hãy cùng tôi tạo dựng cuộc sống mới Tôi có thể trao cả tâm hồn tôi cho em Tình yêu mà tôi tìm thấy Xúc cảm trong tôi lâng lâng ,bay bổng Trong tâm trí em có một thứ tình cảm mà tôi hằng mơ Hãy sẵn sàng cùng tôi tạo dựng cuộc sống mới Oh wou oh oh ou oh Oh wou oh woohh
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP