Lời Dịch - I Saw Her Again - The Mamas And The Papas

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 24/10/2011. — 577 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - I Saw Her Again - The Mamas And The Papas  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  I saw her again last night and you know that I shouldn't To string her along's just not right if I couldn't I wouldn't But what can I do, I'm lonely too and it makes me feel so good to know (and it makes me feel so good to know) (she'll never leave me) I'm in way over my head now she thinks that I love her Because that's what I said though I never think of her But what can I do, I'm lonely too And it makes me feel so good to know (and it makes me feel so good to know) (she'll never leave me) Every time I see that girl you know I wanna lay down and die But I really need that girl oh I'm livin' a lie (though I'm livin' a lie) It makes me wanna cry I saw her again last night and you know that I shouldn't To string her along's just not right if I couldn't I wouldn't But what can I do, I'm lonely too and it makes me feel so good to know (and it makes me feel so good to know) (she'll never leave me) (instrumental) But what can I do, I'm lonely too and it makes me feel so good to know (and it makes me feel so good to know) (she'll never leave me) Every time I see that girl you know I wanna lay down and die But I really need that girl oh I'm livin' a lie (though I'm livin' a lie) It makes me wanna cry I saw her again last night and you know that I shouldn't To string her along's just not right if I couldn't I wouldn't I'm in way over my head now she thinks that I love her Because that's what I said though I never think of her Đêm qua tôi lại trông thấy em Và ai cũng biết rằng tôi không thể nào Gạt em rằng không phải thế Nếu như tôi không thể nhỉ Nhưng tôi có thể làm gì đây, khi mà tôi cũng cô đơn Và điều khiến tôi thực sự rất vui khi biết rằng (và điều khiến tôi thực sự rất vui khi biết rằng) (em sẽ không bao giờ xa rời tôi) Tôi lại suy ngẫm trong trí óc mình như mọi lần Giờ em có thấy là tôi yêu em Bởi vì đó chính là điều mà tôi đã nói với em Mặc dù trước đó tôi chưa từng nghĩ đến em Nhưng tôi có thể làm gì đây, khi mà tôi cũng cô đơn Và điều khiến tôi thực sự rất vui khi biết rằng (và điều khiến tôi thực sự rất vui khi biết rằng) (em sẽ không bao giờ xa rời tôi) Mỗi khi tôi nhìn thấy người con gái đó ai cũng biết rằng tôi muốn ngã xuống và chết đi Nhưng tôi thực sự rất cần người con gái đó Ôi tôi đang tự dối lòng mình (dẫu cho tôi đang dối lòng mình) Nó lại khiến tôi phải bật khóc Đêm qua tôi lại nhìn thấy em Và ai cũng biết rằng tôi không thể nào Gạt em rằng không có Nếu như tôi không thể nhỉ Nhưng tôi có thể làm gì đây, khi mà tôi cũng cô đơn Và điều khiến tôi thực sự rất vui khi biết rằng (và điều khiến tôi thực sự rất vui khi biết rằng) (em sẽ không bao giờ xa rời tôi) Nhưng tôi có thể làm gì đây, khi mà tôi cũng cô đơn Và điều khiến tôi thực sự rất vui khi biết rằng (và điều khiến tôi thực sự rất vui khi biết rằng) (em sẽ không bao giờ xa rời tôi) Mỗi khi tôi nhìn thấy người con gái đó ai cũng biết rằng tôi muốn ngã xuống và chết đi Nhưng tôi thực sự rất cần người con gái đó Ôi tôi đang tự dối lòng mình (dẫu cho tôi đang dối lòng mình) Nó lại khiến tôi phải bật khóc Đêm qua tôi lại nhìn thấy em Và ai cũng biết rằng tôi không thể nào Gạt em rằng không có Nếu như tôi không thể nhỉ Tôi lại suy ngẫm trong trí óc mình như mọi lần Giờ em có thấy là tôi yêu em Bởi vì đó chính là điều mà tôi đã nói với em Mặc dù trước đó tôi chưa từng nghĩ đến em
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP