Lời Dịch - I Like To Eat Apples And Bananas - Unknown

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 24/10/2011. — 650 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - I Like To Eat Apples And Bananas - Unknown  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  Apples And Bananas I like eat eat eat apples and bananas I like eat eat eat apples and bananas I like to ate ate ate epples and benenes I like to ate ate ate epples and benenes I like eat eat eat epples and benenes I like eat eat eat epples and benenes I like to ite ite ite ipples and bininis I like to ite ite ite ipples and bininis I like to ote ote ote oplles and bononos I like to ote ote ote oplles and bononos I like to ute ute ute upples and bununus I like to ute ute ute upples and bununus Những quả táo và Chuối Tôi thích ăn ăn ăn táo và chuối Tôi thích ăn ăn ăn táo và chuối Tôi thích ăn ăn ăn táo và chuối Tôi thích ăn ăn ăn táo và chuối Tôi thích ăn ăn ăn táo và chuối Tôi thích ăn ăn ăn táo và chuối Tôi thích ăn ăn ăn táo và chuối Tôi thích ăn ăn ăn táo và chuối Tôi thích ăn ăn ăn táo và chuối Tôi thích ăn ăn ăn táo và chuối Tôi thích ăn ăn ăn táo và chuối Tôi thích ăn ăn ăn táo và chuối
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP