Lời Dịch - I Am What I Am - Jonas Brothers

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 24/10/2011. — 610 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - I Am What I Am - Jonas Brothers

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  I am what I am I can't help myself And if you don't like it Get with somebody else I'll never change my ways It's not a phase This is how it is and this is how it's gonna stay Because I am what I am I know what I'm not I'm not the type of guy That doesn't know how good he's got it And I won't back down Won't come around Saying that I changed cause That's not how it's going down And I know (I know, I know) Wherever I go (I go, I go) I know where I stand I am what I am Hey! Hey! I am what I am Hey! Hey! I am what I am What can I say? I'm gonna be this way Right up until my dying day Because that's how it goes head to my toes And if it doesn't show well I just had to let you know Because I am what I am And nobody else And if you've got a problem Better take it somewhere else Because I can't turn back I'm right on track And if you think you know Well then you better check your facts Because I know (I know, I know) Wherever I go (I go, I go) I know where I stand I am what I am Hey! Hey! I am what I am Hey! Hey! Oh can't you see I'm just being me I can't be you And I don't want to be Don't try to get Inside my head Cause what you see is what you get I am what I am I can't help myself And if you don't like it Get with somebody else I'll never change my ways It's not a phase This is how it is right up until my dying day And I know (I know, I know) Wherever I go (I go, I go) I know where I stand I am what I am Hey! Hey! I am what I am Hey! Hey! I am what I am Hey! Hey! I am what I am Hey! Hey! Tôi là chính tôi Tôi không thể giúp chính mình Và nếu như bạn không thích thế Thì hãy đi với người khác Tôi sẽ không bao giờ thay đổi con đường tôi đi Đó không phải một giai đoạn Đó là cách nó là chính nó và đây là cách nó tồn tại Vì Tôi là chính tôi Tôi biết cái gì không phải là tôi Tôi không thuộc tuýp nào cả Điều đó không chứng tỏ được anh ta tốt như thế nào Và tôi sẽ không đi xuống Sẽ không đi lại vòng quanh Nói rằng tôi thay đổi vì Đó không phải cách nó đi xuống Và tôi biết (tôi biết, tôi biết) Bất cứ nơi đâu tôi đi (tôi đi, tôi đi) Tôi biết vi trí của tôi Tôi là chính tôi Này! Này! Tôi là chính tôi Này! Này! Tôi là chính tôi Tôi có thể nói gì nữa đây? Tôi sẽ đi con đường này Nó vẫn đúng cho đến ngày tôi chết Vì điều đó là cách nó đi, tâm trí luôn sẵn sàng Và nếu nó không thể hiện tốt tôi chỉ cho bạn biết Vì Tôi là chính tôi Và không là ai khác Và nếu bạn gặp rắc rối Tốt hơn hãy mang nó đi nới khác Vì tôi không thể quay lại Tôi đang trên đường Và nếu bạn nghĩ bạn biết Vậy thì bạn hãy kiểm tra lại sự việc Vì Và tôi biết (tôi biết, tôi biết) Bất cứ nơi đâu tôi đi (tôi đi, tôi đi) Tôi biết vi trí của tôi Tôi là chính tôi Này! Này! Tôi là chính tôi Này! Này! Oh bạn có thấy tôi không Tôi chỉ làm chính tôi Tôi không thể là bạn Và tôi không muốn thế Đừng cố để lấy Những thứ trong đầu tôi Những gì bạn thấy là những gì bạn có Tôi là chính tôi Tôi không thể giúp chính mình Và nếu như bạn không thích thế Thì hãy đi với người khác Tôi sẽ không bao giờ thay đổi con đường tôi đi Đó không phải một giai đoạn Nó vẫn đúng cho đến ngày tôi chết Và tôi biết (tôi biết, tôi biết) Bất cứ nơi đâu tôi đi (tôi đi, tôi đi) Tôi biết vi trí của tôi Tôi là chính tôi Này! Này! Tôi là chính tôi Này! Này! Tôi là chính tôi Này! Này! Tôi là chính tôi Này! Này!
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP