1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Don't Think I Don't Think About It - Darius Rucker    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    I left out in a cloud of taillights and dust Swore I wasn't comin back Said I'd had eonugh Saw you in the rear view Fadin from my life But I wasn't turnin round No not this time But don't think I don't think about it Don't think I don't have regrets Don't think it don't get to me Between the work and the hurt and the whiskey Don't think I don't wonder bout Could've been should've been all worked out I know what I felt and I know what I said But don't think I don't think about it When we make choices We gotta live with it Heard you found a real good man and you married him I wonder if sometime I cross your mind? Where would we be today of if I never drove that car away? But don't think I don't think about it Don't think I don't have regrets Don't think it don't get to me Between the work and the hurt and the whiskey Don't think I don't wonder bout Could've been should've been all worked out Yeah I know what I felt and I know what I said But don't think I don't think about it But don't think I don't think about it Don't think I don't have regrets Don't think you don't get to me Between the work and the hurt and the whiskey Don't think I don't wonder bout Could've been should've been all worked out I know what I felt and I know what I said But don't think I don't think about it No no Don't think I don't Don't think I don't Tôi còn lại những đám mây và bụi ở đằng sau Đã thề rằng tôi ko quay lại đó nữa Nói rằng tôi đã có quá đủ [ enough] Thấy bạn ở phía sau xem Điều dở hơi từ cuộc sống của tôi Nhưng tôi đã không được quay lại Không có thời gian này Nhưng không nghĩ rằng tôi không nghĩ về nó Đừng nghĩ rằng tôi không có sự luyến tiếc Đừng nghĩ rằng điều đó không đáng được đến với tôi Giữa công việc và sự đau đớn và Whiskey Đừng nghĩ rằng tôi không thắc mắc nó Có thể điều đó đã diễn ra Tôi biết những gì tôi cảm nhận và tôi biết điều gì tôi nói Nhưng không nghĩ rằng tôi không nghĩ về nó Khi chúng ta tạo lựa chọn Chúng tôi phải sống với nó Nghe bạn tìm thấy một người đàn ông thực sự tốt và bạn cưới anh ta Tôi tự hỏi, thỉnh thoảng nếu tôi qua tâm trí của bạn? Ở đâu xin được ngày hôm nay của chúng tôi nếu tôi không bao giờ được lái xe? Nhưng không nghĩ rằng tôi không nghĩ về nó Đừng nghĩ rằng tôi không có sự luyến tiếc Đừng nghĩ rằng điều đó không đáng được đến với tôi Giữa công việc và sự đau đớn và Whiskey Đừng nghĩ rằng tôi không thắc mắc nó Có thể điều đó đã diễn ra Yeah tôi biết những gì tôi cảm nhận được và tôi biết những gì tôi nói Nhưng không nghĩ rằng tôi không nghĩ về nó Nhưng không nghĩ rằng tôi không nghĩ về nó Đừng nghĩ rằng tôi không có sự luyến tiếc Đừng nghĩ rằng điều đó không đáng được đến với tôi Giữa công việc và sự đau đớn và Whiskey Đừng nghĩ rằng tôi không thắc mắc nó Có thể điều đó đã diễn ra Tôi biết những gì tôi cảm nhận được và tôi biết những gì tôi nói Nhưng không nghĩ rằng tôi không nghĩ về nó Không có không có Đừng nghĩ rằng tôi không [nghĩ về nó]<>
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP