Lời Dịch - Don't cry - New kids on the block

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 24/10/2011. — 766 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Don't cry - New kids on the block

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  Dont cry If I hold onto your lips a little bit longer If I wanted to stay inside, would you think it's strange? And if I really want to let it all go, And not save anything for tomorrow And if tomorrow never comes at all... Kiss me like it's the last time Love me like it's the first time I'll kiss you like it's the last time And I'll love you like it's the first time I'll be trippin', can't wait for the next time But if there isn't a next time... Baby, just don't cry... don't cry... don't cry... Baby, just don't cry... don't cry... don't cry... I learned not to diss my words and fight over little things Like when I used to wait all night, Just to say I'm sorry, I love you Oh, tell me what would there be left to say? Nothing Oh, what if God wants to take me away? Oh, you better... Kiss me like it's the last time, Love me like it's the first time I'll kiss you like it's the last time And I'll love you like it's the first time I'll be trippin', can't wait for the next time But if there isn't a next time... Baby, just don't cry... don't cry... don't cry... Baby, just don't cry... don't cry... don't cry... And if I only had one last thing to do, Then you know I only wanna give the world to you So, baby won't you look me in eyes and pretend And tell me that you know I won't never, ever, never, ever go away Just in case... Kiss me like it's the last time, Love me like it's the first time I'll kiss you like it's the last time And I'll love you like it's the first time I'll be trippin', can't wait for the next time But if there isn't a next time... Oh, there might not be a next time So, baby, just don't cry... don't cry... don't cry... Baby, just don't cry... don't cry... don't cry... Don't fight it... Just kiss me like it's the last time Just kiss me... like it's the last time Just kiss me... like it's the last time Just kiss me... like it's the last time Just kiss me... like it's the last time ĐỪNG KHÓC Nếu như tôi giữ lấy bờ môi em...lâu hơn chút nữa Nếu như tôi muốn em ở bên, em có nghĩ thế thật lạ không? Và nếu như tôi thực sự muốn để tất cả ra đi Và không cho ngày mai một chút gì Và nếu như ngày mai... không bao giờ đến Hãy hôn tôi như đây là nụ hôn cuối Hãy yêu tôi như thưở ban đầu Tôi sẽ hôn em giống như lần cuối Và tôi cũng sẽ yêu em như thưở ban đầu Tôi sẽ làm, bởi không thể đợi tới lần sau nữa Nhưng nếu như không có lần sau... Em yêu, chỉ đừng khóc...đừng khóc...đừng khóc Em yêu, chỉ đừng khóc...đừng khóc...đừng khóc Tôi đã học được cách nói lên lời và vượt qua những điều bé nhỏ Như khi tôi đã từng chờ đợi suốt đêm dài Chỉ để nói : "Xin lỗi, tôi yêu em nhiều" Hãy nói tôi nghe: còn gì để nói nữa?... Không gì cả Không lẽ Chúa muốn mang tôi xa em?... Hãy hôn tôi như đây là nụ hôn cuối Hãy yêu tôi như thưở ban đầu Tôi sẽ hôn em giống như lần cuối Và tôi cũng sẽ yêu em như thưở ban đầu Tôi sẽ làm, bởi không thể đợi tới lần sau nữa Nhưng nếu như không có lần sau... Em yêu, chỉ đừng khóc...đừng khóc...đừng khóc Em yêu, chỉ đừng khóc...đừng khóc...đừng khóc Và nếu như tôi chỉ còn được làm một điều cuối cùng Em cần biết tôi chỉ muốn tặng em cả thế giới này... Thế nên, em yêu à! Sao em không nhìn vào mắt tôi và làm bộ Và nói rằng em biết tôi sẽ không bao giờ, mãi không bao giờ ra đi Lúc này... Hãy hôn tôi như đây là nụ hôn cuối Hãy yêu tôi như thưở ban đầu Tôi sẽ hôn em giống như lần cuối Và tôi cũng sẽ yêu em như thưở ban đầu Tôi sẽ làm, bởi không thể đợi tới lần sau nữa Nhưng nếu như không có lần sau... Em yêu, chỉ đừng khóc...đừng khóc...đừng khóc Em yêu, chỉ đừng khóc...đừng khóc...đừng khóc Có thể chẳng có lần tới nữa đâu... Em yêu, chỉ đừng khóc...đừng khóc...đừng khóc Em yêu, chỉ đừng khóc...đừng khóc...đừng khóc Đừng lảng tránh...Hôn tôi giống như đây là nụ hôn cuối Hãy chỉ hôn tôi...giống như nụ hôn cuối Hãy chỉ hôn tôi...giống như nụ hôn cuối Hãy chỉ hôn tôi...giống như nụ hôn cuối Hãy chỉ hôn
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...