1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Don't Call It Love - Deutschland Sucht Den Superstar

    Can't you feel the lonley night There's something I like to say to you When the wrong one loves you right There's nothing baby that I can do But baby I cannot let you go Who will be there my heart don't know You are the one for me I swear Baby my love will always be there Don't call it love Two hearts breaking side by side Two hearts in a lonley night Oh, for me it's endless love Don't call it love I know oh we had it all Know I'm waiting for your call Cause you're not here with me Baby when the lights gone out Love is larger than the universe Oh, the silence is too loud I never knew oh how it hurts May I have the next dream just with you Baby we more than just we two This may not be the end of the world But it's for me the end my girl Em chẳng thể cảm nhận nỗi cô đơn đêm nay Có những điều anh muốn nói với em Khi những yêu thuơng lầm lỗi em đã làm Em yêu, anh chẳng thể làm được gì Nhưng em yêu, anh chẳng thể để em đi Ai sẽ ở đây mà sao trái tim anh không biết Em là ngừoi mà anh đã thề là Tình yêu của anh sẽ luôn ở đây em yêu ah Đừng gọi đó là tình yêu Hai trái tim tan vỡ bên nhau Hai trái tim trong một đêm cô đơn Ôi với anh đó là một tình yêu bất tận Đừng gọi đó là tình yêu Anh biết chúng ta đã có tất cả Biết anh đang đợi chờ cuộc gọi của em Vì em không ở đây bên anh mà Em yêu khi những ngọn đèn đã tắt Tình yêu sẽ rộng lớn hơn cả vũ trụ Ôi nỗi lặng im quá lớn Anh chưa từng biết ôi điều đó đau đớn thế nào Anh có thể có những giấc mơ kế tiếp chỉ với em được không Em yêu chúng ta chỉ có hai ngừoi mà thôi Đó chẳng thể là ngày tận thế được đâu Nhưng nó vì anh mà kết thúc đó, cô gái của anh
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP