1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Dear John Letter (ft. Ferlin Husky) - Jean Shepard    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    Dear John, Oh, how I hate to write Dear John, I must let you know tonight That my love for you has died away like grass upon the lawn And tonight I wed another, Dear John. Recitation: I was overseas in battle when the postman came to me And he handed me a letter, I was happy as I could be For the fighting was all over and the battle had been won Then I opened up the letter and it started, "Dear John." Dear John, Oh, how I hate to write Dear John, I must let you know tonight That my love for you has died away like grass upon the lawn And tonight I wed another, Dear John. Recitation: Will you please send back my picture, my husband wants it now When I tell you who I'm wedding, you won't care, dear, anyhow Now the ceremony has started and I'll wed your brother Don Will you wish us happiness forever, Dear John John thân mến, ôi, sao em ghét viết thư quá John thân mến, đêm nay em phải cho anh biết Rằng tình yêu của em dành cho anh đã chết rồi, như cỏ trên bãi ấy Và đêm nay, em cưới một người khác, John thân mến à Kể lể: Tôi đang đánh trận ở nước ngoài khi người đưa thư tới Và ông ấy đưa tôi một bức thư, tôi hạnh phúc quá thể Vì chiến sự đã qua đi và trận đấu đã giành chiến thắng Rồi tôi mở thư ra và đó bắt đầu bằng câu ''John thân mến'' John thân mến, ôi, sao em ghét viết thư quá John thân mến, đêm nay em phải cho anh biết Rằng tình yêu của em dành cho anh đã chết rồi, như cỏ trên bãi ấy Và đêm nay, em cưới một người khác, John thân mến à Kể lể: Liệu anh có thể vui lòng gởi lại em hình của em không, giờ chồng em cần tấm hình đó Khi em nói với anh em đang cưới ai, dù sao thì anh cũng sẽ không quan tâm đâu, anh yêu à Giờ thì tiệc mừng đã bắt đầu rồi và em sẽ cưới anh trai Don của anh Anh sẽ cầu chúc chú
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP