1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Damned if I Do Ya (Damned if I Don't) - All Time Low    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    I fought it for a long time now While drowning in a river of denial I washed up, fixed up, picked up all my broken things 'Cause you left me, police tape, chalk line Tequila shots in the dark scene of the crime Suburban living with a feeling that I'm giving up everything for you Oh, oh, oh, how was I supposed to know That you were oh, oh, over me I think that I should go (GO!) Something's telling me to leave but I won't 'Cause I'm damned if I do ya, damned if I don't It took a lot to take you home One stupid call and I end up alone You're made up, dressed up, messed up Plans I set in stone But you made me do when I don't like Dancing in the alley with the street rat nightlife Can't keep living with a feeling that I'm giving up everything for you Oh, oh, oh, how was I supposed to know That you were oh, oh, over me I think that I should go (GO!) Something's telling me to leave but I wont 'Cause I'm damned if I do ya, damned if I don't Make a fool of myself when you hang around When you're gone I'm a match that's burning out Could have been, should've done, what I said I was going to do (Said that I would do) But I never promised you (But I never promised you, promised you) Oh, oh, oh, how was I supposed to know That you were oh, oh, over me I think that I should go (GO!) It never took a fool to see the things that I won't 'Cause I'm damned if I do ya, damned if I do ya Oh, oh, oh, how was I supposed to know ('Cause you left me, police tape chalk line) That you were oh, oh, over me I think that I should go (Tequila shots in the dark scene of the crime) Something's telling me to leave but I won't 'Cause I'm damned if I do ya, damned if I d-d-d-d Damned if I do ya, damned if I don't Tôi đã tranh đấu một thời gian dài Khi chìm nghỉm trên dòng sông của sự phủ nhận Tôi gột rửa, sửa chữa, gắn lại những điều đã đổ vỡ Bởi em đã rời xa tôi, những dải băng phân cách, cuộn dây bật phấn Nhấm nháp từng ngụm rượu tequila trong căn phòng nơi ta đã làm tình đêm qua Cuộc sống gò bó với cảm giác Tôi đã từ bỏ tất cả vì em Ô, ố ô, làm sao tôi biết Rằng em đã, ố ô ô, quên tôi rồi Tôi nghĩ rằng mình nên đi thôi (ĐI!) Một điều gì đó cứ thôi thúc tôi ra đi nhưng tôi sẽ không làm thế Làm cũng chết mà không làm cũng chết Đưa em về nhà tốn thời gian quá xá Một cuộc gọi ngu xuẩn và tôi kết thúc trong cô đơn Em giả dối, ngông cuồng, đảo lộn Những kế hoạch tôi sắp đặt trước Nhưng em cứ bắt tôi làm khi tôi không thích thế Nhảy múa trong hẻm tối với những con chuột cống Không thể cứ sống tiếp với cảm giác rằng tôi đang từ bỏ Tất cả mọi thứ vì em Ô, ố ô, làm sao tôi biết Rằng em đã, ố ô ô, quên tôi rồi Tôi nghĩ rằng mình nên đi thôi (ĐI!) Một điều gì đó cứ thôi thúc tôi ra đi nhưng tôi sẽ không làm thế Làm cũng chết mà không làm cũng chết Làm trò xuẩn ngốc khi em lảng vảng xung quanh Khi em đi rồi, Tôi là một que diêm bùng cháy Đáng lẽ ra phải thực hiện những gì tôi nói sẽ làm (Nói rằng tôi sẽ làm) Nhưng tôi chưa bao giờ hứa với em cả (Nhưng tôi chưa bao giờ hứa hẹn gì) Ô, ố ô, làm sao tôi biết Rằng em đã, ố ô ô, quên tôi rồi Tôi nghĩ rằng mình nên đi thôi (ĐI!) Một điều gì đó cứ thôi thúc tôi ra đi nhưng tôi sẽ không làm thế Làm cũng chết mà không làm cũng chết Ô, ố ô, làm sao tôi biết (Em bỏ tôi với những dải phân cách, những cuộn dây bật phấn) Rằng em đã, ố ô ô, quên tôi rồi (Rượu tequila trong căn phòng ta đã cùng nhau) Một điều gì đó cứ thôi thúc tôi ra đi nhưng tôi sẽ không làm thế Làm cũng chết mà không làm cũng chết
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP