1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - 带我走 \ Dai wo zou \ Mang em đi - Rainie Yang - 楊丞琳 - Dương Thừa Lâm

    [ti:带我走] [ar:杨丞琳] 每次我总一个人走 交叉路口 自己生活 这次你却说等我走 某个角落 就你和我 像土壤抓紧花的迷惑 像天空缠绵雨的汹涌 在你的身后 计算的步伐 每个背影 每个场景 都有发过的梦 带我走 到遥远的以后 带走我 一个人自转的寂寞 带我走 就算我的爱 你的自由都将成为泡沫 我不怕 带我走 白马溜过漆黑尽头 潮汐袭来浪花颤动 凝在海岸结成了墨 蔷薇朝向草原气球 邮差传来一地彩虹 刻在心中拍打着脉搏 ---pinyin--- [ti: dài wǒ zǒu ] [ar: yáng chéng lín ] měi cì wǒ zǒng yí gè rén zǒu jiāo chā lù kǒu zì jǐ shēng huó zhè cì nǐ què shuō děng wǒ zǒu mǒu gè jiǎo luò jiù nǐ hé wǒ xiàng tú rǎng zhuā jǐn huā de mí huò xiàng tiān kōng chán mián yǔ de xiōng yǒng zài nǐ de shēn hòu jì suàn de bù fá měi gè bèi yǐng měi gè cháng jǐng dōu yǒu fā guò de mèng dài wǒ zǒu dào yáo yuǎn de yǐ hòu dài zǒu wǒ yí gè rén zì zhuàn de jì mò dài wǒ zǒu jiù suàn wǒ de ài nǐ de zì yóu dōu jiāng chéng wéi pào mò wǒ bú pà dài wǒ zǒu bái mǎ liū guò qī hēi jìn tóu cháo xī xí lái làng huā chàn dòng níng zài hǎi àn jié chéng le mò qiáng wēi cháo xiàng cǎo yuán qì qiú yóu chāi chuán lái yí dì cǎi hóng kè zài xīn zhōng pāi dǎ zháo mài bó ===Engtrans=== I have always walked alone A Crossroad, living by myself But this time you said you will take me away, to some corner, just you and me Like the mystery of the soil grasping the flower tightly Like the turbulence of the sky tangling with the rain Behind you, counting steps, every rearview, every scene I had dreams of them Take me away, to the far future Take away my recurring loneliness Take me away even if my love, your freedom will become bubbles I’m not afraid, Take me away. Everytime I will go far away by myself Keeping my silence, not creasing my forehead But this time you said let’s go together Being gentle with each other from now on. Like the mystery of the soil grasping the flower tightly Like the turbulence of the sky tangling with the rain Behind you, counting steps, every rearview, every scene I had dreams of them Take me away, to the far future Take away my recurring loneliness Take me away even if my love, your freedom will become bubbles I’m not afraid, Take me away. White Horse glides through, an encomposing darkness, the tide invading, wave surging solidify on the coast (into something black) Wild rose pointing toward the praire, the mailman bringing rainbows Carved into my heart, pulsing Take me away, to the far future Take away my recurring loneliness Take me away even if my love, your freedom will becomes bubbles I’m not afraid, Take me away. Take me away even if my love, your freedom will become bubbles Take me away. [ti: Mang em đi] [ar: Dương Thừa Lâm] Lần nào cũng mình em Đi tới ngã tư đường Tự một mình sinh hoạt Nhưng lần này anh nói Anh đợi em đi cùng Chỉ có anh và em Ở một nơi nào đó Giống như hoa cần đất Giống trời mưa liên miên Đi ở đằng sau anh Em nhẩm tính từng bước Mỗi bóng hình, phong cảnh Đều có giấc mơ qua Mang em đi Đến những nơi xa vắng Mang em đi Nỗi cô đơn một người Mang em đi Như tình yêu của em Rồi tự do của anh Sẽ tan như bọt nước Em cũng sẽ không sợ Mang em đi Ngựa trắng vào vùng tối Thủy triều hoa lay động Kết thành một mầu đen Ở tận nơi góc biển Những bông hoa tường vi Thổi bóng về thảo nguyên Bưu điện chợt gửi đến Một đoạn của cầu vồng Tất cả rung động đó Khắc sâu mãi trong tim
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP