1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Countryside With You (Shallow Hal OST) - Randy Weeks

    Sparks are flashin' up in my brain Just like a broken live wire in a hurricane And it's you You make me wanna jump up outta my head Put on my best side, baby Like the good book said To do Said 'I do' I already picked up all the pieces And I already counted all the reasons And I - I wanna take a little ride Wanna take a little ride In the countryside With you Woo Hoo I had a lot of hard times Knockin' me down I got a fistful of mem'ries that I can't even use You gimme so many reasons Just to work all day So I can buy all the things That a girl like you Can use You can use I already filled in all the pages And I - I wanna show you all the places And I - I wanna take a little ride Wanna take a little ride In the countryside With you Now there's a little blue shack On the edge of town I wanna pick ya right up Wanna set you right down Into it Into it, yeah I already picked up all the pieces And I - I wanna show you all the places And I - I wanna take a little ride In the countryside With you Woo Hoo Woo Hoo Woo Hoo Những hy vọng sáng lên trong trí tôi như mạch cuộc sống đứt gãy trong bão tố và đó là em em làm cho tôi muốn vượt khỏi ý tưởng mình hơn cả phong độ sẵn có, em yêu như một cuốn sách hay đã nói nên làm Tôi nói rằng 'đồng ý' Tôi sẵn sàng đón nhận mọi tan vỡ Tôi sẵn sàng quan tâm đến mọi lý do Và tôi - Tôi muốn có một cuộc đi chơi nhỏ muốn một chuyến đi chơi nhẹ nhàng ở vùng quê Cùng tôi Woo Hoo Tôi đã có nhiều lúc khó khăn đánh gục tôi Tôi có một chút kỷ niệm Thậm chí tôi không thể dùng đến em cho tôi quá nhiều lý do để làm việc suốt ngày Tôi có thể mua được những thứ mà một cô gái như em có thể chấp nhận em có thể chấp nhận Tôi sẵn lòng đáp ứng mọi điều Và tôi - tôi muốn chỉ cho tôi mọi nơi và tôi - tôi muốn một cuộc dạo chơi nhẹ nhàng một cuộc dạo chơi nhẹ nhàng nơi miền quê cùng tôi nơi có túp lều xanh nhỏ nơi rìa thị trấn Tôi muốn đón em ngay muốn đặt em ngồi xuống vào trong đó trong đó, yeah Tôi sẵn lòng đón nhận từng điều nhỏ nhặt Và tôi - tôi muốn chỉ cho tôi mọi nơi và tôi - tôi muốn một cuộc dạo chơi nhẹ nhàng một cuộc dạo chơi nhẹ nhàng nơi miền quê cùng tôi Woo Hoo Woo Hoo Woo Hoo
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP