Lời Dịch - Carry On Till Tomorrow - Badfinger

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 992 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Carry On Till Tomorrow - Badfinger

    Carry On Till Tomorrow Artist: Badfinger Composer: unknown In younger days, I told myself my life would be my own And I'd leave the place where sunshine never shone For my life's too short for waiting when I see the rising sun And I know again that I must carry on Carry on till tomorow, there's no reason to look back Carry on, carry on, carry on Beyond the shadows of the clouds and gone into the sky Carry on till I find the rainbow's end For my life's too short for waiting when I see the rising sun And I know again that I must carry on Carry on till tomorow, there's no reason to look back Carry on, carry on, carry on Drifting along the wings of freedom, leave this stormy day And we'll ride to tomorrow's golden fields For my life's too short for waiting when I see the rising sun And I know again that I must carry on Carry on till tomorow, there's no reason to look back Carry on, carry on, carry on And when the heavy journey's done, I'll rest my weary head For the world and it's colours will be bright For my life's too short for waiting when I see the rising sun And I know again that I must carry on Carry on till tomorow, there's no reason to look back Carry on, carry on, carry on Tiếp tục đến ngày mai Thời trai trẻ, tôi đã tự bảo cuộc đời của tôi là của chính tôi Và tôi sẽ rời nơi mà mặt trời không chiếu tới Cuộc đời tôi quá ngắn để chờ xem bình minh Và tôi biết mình lại phải tiếp tục tiếp tục cho đến ngày mai, chẳng có lý do gì để nhìn lại Tiếp tục, tiếp tục và tiếp tục Ở phía xa những bóng mây đã giăng khắp trời Vẫn tiếp tục tìm đến tận cùng cầu vồng Vì cuộc đời tôi quá ngắn để chờ xem bình minh Và tôi biết mình lại phải tiếp tục Tiếp tục cho đến ngày mai, không cólý do gì để ngảnh đầu lại Tiếp tục, tiếp tục và tiếp tục Cuốn theo đôi cánh của tự do để rời khỏi những ngày bão tố Đưa ngày mai trở nên vàng son Vì cuộc đời tôi quá ngắn để chờ xem bình minh Và tôi biết mình lại phải tiếp tục Tiếp tục cho đến ngày mai, không cólý do gì để ngảnh đầu lại Tiếp tục, tiếp tục và tiếp tục và khi cuộc hành trình mệt nhoài hoàn tất, tôi sẽ nghỉ ngơi mình khỏimệt nhọc Vì thế giới này thật lung linh sắc màu Vì cuộc đời tôi quá ngắn để chờ xem bình minh Và tôi biết mình lại phải tiếp tục Tiếp tục cho đến ngày mai, không cólý do gì để ngảnh đầu lại Tiếp tục, tiếp tục và tiếp tục
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...