1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Capricorn (A Brand New Name) - 30 Seconds to Mars

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  So I run, hide and tear myself up Start again with a brand new name And eyes that see into infinity I will disappear I told you once and I'll say it again I want my message read clear I'll show you the way, the way I'm going So I run, and hide and tear myself up Start again with a brand new name And eyes that see into infinity I was almost there Just a moment away from becoming unclear Ever get the feeling you're gone I'll show you the way, the way I'm going So I run, and hide and tear myself up I'll start again with a brand new name And eyes that see into infinity So I run, start again With a brand new name With a brand new name So I run and hide and tear myself up (so I run) I'll start again with a brand new name (start again) And eyes that see into infinity (with a brand new name) I will disappear Bởi vậy tôi chạy chốn, ẩn nấp và xé nát bản thân mình Bắt đầu lại với một cái tên mới Và đôi mắt tôi nhìn vào khoảng không vô tận Tôi sẽ biến mất Tôi đã nói với em 1 lần rồi và giờ tôi sẽ lặp lại lần nữa Tôi muốn thông điệp của tôi được đọc lên một cách rõ ràng nhất Tôi sẽ chỉ cho em thấy con đường, con đường tôi đang đi Bởi vậy tôi chạy chốn, ẩn nấp và xé nát bản thân mình Bắt đầu lại với một cái tên mới Và đôi mắt tôi nhìn vào khoảng không vô tận Tôi gần như đã ở đó Chỉ là một khoảnh khắc tính từ lúc mọi việc trở nên không rõ ràng Từng có cảm giác rằng em đã đi xa rồi Tôi sẽ chỉ cho em thấy con đường, con đường tôi đang đi Bởi vậy tôi chạy chốn, ẩn nấp và xé nát bản thân mình Bắt đầu lại với một cái tên mới Và đôi mắt tôi nhìn vào khoảng không vô tận Bởi vậy tôi chạy chốn, bắt đầu lại một lần nữa Với một cái tên mới Với một cái tên mới Bởi vậy tôi chạy chốn, ẩn nấp và xé nát bản thân mình (Bởi vậy tôi chạy chốn) Bắt đầu lại với một cái tên mới (Bắt đầu lại một lần nữa) Và đôi mắt tôi nhìn vào khoảng không vô tận (Với một cái tên mới)
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...