1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Calling It Quits - Sex And The City (HBO Series) Soundtracks - Aimee Mann

    He's a serious Mister shake his hand and he'll twist your arm with monopoly money we'll be buying the funny farm So I'll do flips, and get paid in chips from a diamond as big as the Ritz-- then I'm calling it quits Eyes the color of candy lies to cover the handicap though your slippers are ruby you'll be led to the booby trap And there's no prize, just a smaller size so I'm wearing the shoe til it fits-- then I'm calling it quits Now he's numbering himself among the masterminds cause he's hit upon the leverage of valentines lifting dialogue from Judy Garland storylines where get-tough girls turn into goldmines But oh, those polaroid babies taking chances with rabies happy to tear me to bits-- well, I'm calling it quits Yes, I'm calling it quits. Anh ấy là một người đàn ông nghiêm túc Bắt tay và anh ấy sẽ vặn cánh tay bạn Với tiền độc quyền Chúng tôi sẽ mua một trang trại vui vẻ Và tôi sẽ chọn lựa may rủi Và được trả bằng tiền Từ một viên kim cương bự như viên “The Ritz” Và tôi sẽ đồng ý dừng cuộc chơi Để ý màu của bông đường Nằm che phủ những điều tồi tệ Dù đôi dép của bạn bằng hồng ngọc Bạn cũng sẽ bị dính bẫy thôi Và sẽ chẳng có giải thưởng Chỉ là một miếng nhỏ Vì thế tôi sẽ mang giày cho đến khi nó vừa (*) Và tôi sẽ dừng cuộc chơi Giờ anh ta đang tự liệt kê mình vào nhóm người thông minh xuất chúng vì anh ta thành công nhờ đòn bẩy tình yêu, nhặt nhạnh những câu nói trong truyện cũa Judy Garland, nơi những cô gái cứng rắn là mỏ vàng Nhưng ôi, những tên điên loạn này Bị bệnh dại Vui thích xé tôi ra từng mảnh Ừ, tôi dừng cuộc chơi Ừ, tôi bỏ cuộc chơi --- (*): nghĩa bóng
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP