Lời Dịch - Call Me - Roni Trần

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 798 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Call Me - Roni Trần

    Yeah, yeah, yeah... Yeah, check it, call me When was the last time You ran up on a player that could pay your bills Run up on a player that can make you feel so good you didn't know what to do? Baby, I won't mind! I wrote my numbers down to them on the phone Let me hear a call soon as you get home We can talk it through We can talk about the way That you shake your hands Baby, on the dance floor Feel so good to rock your body Feel so good you gotta call me We can talk about the way That you bounce, work it out Baby, on the dance floor Feels so good to rock your body Feels so good you gotta call me Call me Baby, I'd like to... Get a little time to show what I'm about Get a little time to show there are no doubt You should be with me... Whatever you need, boo Baby, say the word, and it's in your hands I don't think you got your ways as my command I can guarantee... We can talk about the way That you shake your hands Baby, on the dance floor Feels so good to rock your body Feels so good you gotta call me We can talk about the way That you bounce, work it out Baby, on the dance floor Feels so good to rock your body Feels so good you gotta call me Call me C-A-L-L-M-E, baby 7-6-5-4-2-4-8-3 Pick me up on my mobile phone Baby, call me up soon as you get home And we ride, call me, girl, on my cell Oh... and we ride, call me, girl C-A-L-L-M-E, baby We can talk about the way That you shake your hands Baby, on the dance floor Feels so good to rock your body Feels so good you gotta call me We can talk about the way That you bounce, work it out Baby, on the dance floor Feels so good to rock your body Feels so good you gotta call me Call me C-A-L-L-M-E, baby All you gotta do is holla at me 7-6-5-4-2-4-8-3 C-A-L-L-M-E, baby All you gotta do is holla at me 7-6-5-4-2-4-8-3 Yeah, yeah, yeah... Yeah, kiểm tra xem nào, gọi cho anh đi nào Khi vào lúc cuối cùng Em chạy đến dựa dẫm một tay chơi mà hắn có thể trả những hoá đơn của em Gạ gẫm một tay chơi mà hắn có thể khiến em cảm thấy phơi phới mà em cũng không biết phải làm gì phải không? Cưng à, anh sẽ không để tâm đến Anh đã viết số điện thoại của anh cho bọn họ Hãy để anh nghe một cuộc gọi ngay sau khi em về nhà nào Chúng ta có thể nói chuyện với nhau Chúng ta có thể nói về cái cách Mà em lắc đôi tay mình Cưng à, trên sàn nhảy Em thấy thật tốt khi quay cuồng Em thấy thật tốt, phải gọi cho anh thôi Chúng ta có thể nói về cái cách Mà em nhún nhảy, nhảy điên cuồng Cưng à, trên sàn nhảy Em thấy thật tốt khi quay cuồng Em thấy thật tốt, phải gọi cho anh thôi Gọi cho anh đi nào Cưng à, anh muốn Có được chút thời gian để giới thiệu bản thân mình Có được chút thời gian để chứng tỏ rằng không hề có sự nghi ngờ Em nên đến bên anh... Dù em cần thứ gì Cưng à, cứ nói một lời, và nó sẽ nằm trong tay em ngay Anh không nghĩ em đã có cách riêng của mình như quyền tiêu khiển của anh Anh có thể đảm bảo... Chúng ta có thể nói về cái cách Mà em lắc đôi tay mình Cưng à, trên sàn nhảy Em thấy thật tốt khi quay cuồng Em thấy thật tốt, phải gọi cho anh thôi Chúng ta có thể nói về cái cách Mà em nhún nhảy, nhảy điên cuồng Cưng à, trên sàn nhảy Em thấy thật tốt khi quay cuồng Em thấy thật tốt, phải gọi cho anh thôi Gọi cho anh đi nào G-Ọ-I-C-H-O-A-N-H, cưng à 7-6-5-4-2-4-8-3 Hãy gọi anh trên điên thoại Cưng à, hãy gọi cho anh ngay sau khi em về nhà Và chúng ta cũng tám, gọi cho anh, cưng à, trên điện thoại của anh Oh... và chúng ta sẽ tám, gọi cho anh đi nào, cưng ơi G-Ọ-I-C-H-O-A-N-H, cưng ơi Chúng ta có thể nói về cái cách Mà em lắc đôi tay mình Cưng à, trên sàn nhảy Em thấy thật tốt khi quay cuồng Em thấy thật tốt, phải gọi cho anh thôi Chúng ta có thể nói về cái cách Mà em nhún nhảy, nhảy điên cuồng Cưng à, trên sàn nhảy Em thấy thật tốt khi quay cuồng Em thấy thật tốt, phải gọi cho anh thôi Gọi cho anh đi nào G-Ọ-I-C-H-O-A-N-H, cưng à Tất cả những gì em cần phải làm là giữ chặt lấy anh 7-6-5-4-2-4-8-3 G-Ọ-I-C-H-O-A-N-H, cưng à Tất cả những gì em cần phải làm là giữ chặt lấy anh 7-6-5-4-2-4-8-3
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP