Lời Dịch - Call 911 - Joey Moe

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 660 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Call 911 - Joey Moe

    Somebody ring the alarm, call 911 Somebody ring the alarm.. aah.. This is a warning, and you heard it from me A new virus out in the streets People drop when they hear this beat they drop when they hear this beat Put the kids to bed close the doors, Sweeping the country it's coming for y'all No matter where you and who you are Bridge: Can't somebody, won't somebody please somebody tell me what it is ( I wanna know) Can it be that nobody ever made a banger quite like this ( I wanna know..) Chorus: Somebody ring the alarm now This shit is really going down now Somebody pick up the phone, call 911 It moves from club to clyb now This shit is really going down now Somebody pick up the phone call 911 If somebody told you to I wouldn't put it on if I was you wouldn't even dare to turn up the radio (Wouldn't even dare to turn up the radio) Give you a chance to evakuate Get you hotter than an earthquake Gotta run gotta hide before it's too late ( Gotta run gotta hide before it's too late) Bridge Chorus 2x Hello, anybody still alive Hello, Did you make it through the night I'm about to lose my mind (Somebody ring the alarm, call 911) Chorus Có ai đó rung chuông báo động, gọi 911 Có ai đó rung chuông báo động..aa.. Đây là lời cảnh báo bạn nghe được từ tôi Một mầm hại mới xuất hiện trên những con phố Dân chúng dúm lại khi họ nghe tin này Họ dúm lại khi nghe tin Đặt vội đám trẻ vào giường ngủ,đóng chặt cửa nẻo Quét qua vùng này nó đang tới với tất cả mọi người Chẳng bần tâm bạn là ai bạn sống nơi nào B: Không ai có thể, không ai, ai đó vui lòng Cho tôi biết nó là gì ( muốn biết quá ) Nó có thể trở thành tiếng vang chưa ai tạo được như thế này đấy ( tôi muốn biết ) Điệp khúc: Ai đó rung chuông báo động ngay đi Điều tội tệ này đang ập xuống Ai đó nhấc máy, quay 911 dùm Nó lướt qua hội này tới hội khác Điều tội tệ này đang ập tới Ai đó gọi 911 dùm Nếu ai đó bảo bạn thử đối mặt Nếu là bạn tôi chẳng dại làm vậy đâu Thậm chí không nhấc điện đàm (không nhấc) Cho các bạn một cơ hội để trống tránh Nó còn dữ dội hơn cơn động đất nhiều Phải không ngoan chạy đi, núp đi trước khi quá muộn ( khi quá muộn hãy núp đê ) B ĐK Xin chào, ai đó còn sống không Chào anh, anh hành động cả đêm à Tôi sắp mất trí rồi đây Ái đó rung chuông báo 911...
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...