Lời Dịch - Better Than You - Metallica

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 662 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Better Than You - Metallica    Better than you Metallica I look at you, then you me Hungry and thirsty are we Holding the lions share Holding the key Holding me back cause Im striving to be.... Better than you Better than you Lock horns I push, and I strive Somehow I feel more alive Bury the need for it Bury the seed Bury me deep when theres no will to be Better than you Better than you Oh, cant stop this train from rolling No, nothing brings me down No, cant stop this train from rolling, on and on and on On, forever on and on... Oh, cant stop this train from rolling Oh, you cant take it down No, cant stop this locomotion, on and on and on No, you cant bring it down cause im Better than you Better than you Oh better than you Better than you Much better than you Better than you Oh better than you Better than you Better than Better than Better than Better than you Cant stop this train from rolling Forever and on and on and on Forever and on and on and on Better than you Better than you Còn tốt hơn mày Metallica Tao nhìn mày, rồi nhìn lại tao Cả hai đều đói khát Đang giữ lấy phần lớn nhất của kẻ mạnh Giữ lấy chìa khóa Giữ lấy phía sau mình bởi tao đang phấn đấu để là… Tốt hơn mày Còn tốt hơn mày Giữ chặt những chiếc sừng tao húc, và tao phấn đấu Bằng cách nào đó tao thấy sự sống nhiều hơn Mai táng nhu cầu cho nó Mai táng hạt giống Mai táng tao thật sâu khi chẳng còn gì tương lai Tốt hơn mày Còn tốt hơn mày Ô, chẳng thể dừng đoàn tàu này khỏi nghiêng ngả đâu Không, chẳng có gì làm tao suy sụp Không, chẳng thể dừng đoàn tàu này khỏi nghiêng ngả đâu, lúc này hay lúc khác Mãi mãi như thế… Ô, chẳng thể ngừng đoàn tàu này khỏi nghiêng ngả đâu Ô, mày chẳng thể hạ được nó đâu Không, chẳng thể dừng được sự vận động này, lúc này hay lúc khác Không, mày chẳng thể hạ bệ nó được đâu bởi tao là… Tốt hơn mày Còn tốt hơn mày Ồ, tốt hơn mày Còn tốt hơn mày Tốt hơn mày nhiều Tốt hơn mày Ồ, còn tốt hơn mày Tốt hơn mày Tốt hơn Tốt hơn Tốt hơn Còn tốt hơn mày Chẳng thể dừng con tàu này khỏi nghiêng ngả đâu Mãi mãi như thế, lúc này hay lúc khác Mãi mãi như thế, lúc này hay lúc khác Tốt hơn mày Còn tốt hơn mày
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP