1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Because He lives - Vì Giê-xu sống - Anne Martin

    Because He lives God sent His Son, they called Him, Jesus; He came to love, heal and forgive; He lived and died to buy my pardon, An empty grave is there to prove my Savior lives! Chorus Because He lives, I can face tomorrow, Because He lives, all fear is gone; Because I know He holds the future, And life is worth the living, Just because He lives! How sweet to hold a newborn baby, And feel the pride and joy he gives; But greater still the calm assurance: This child can face uncertain days because He Lives! Chorus Because He lives, I can face tomorrow, Because He lives, all fear is gone; Because I know He holds the future, And life is worth the living, Just because He lives! And then one day, I'll cross the river, I'll fight life's final war with pain; And then, as death gives way to vict'ry, I'll see the lights of glory and I'll know He lives! Chorus Because He lives, I can face tomorrow, Because He lives, all fear is gone; Because I know He holds the future, And life is worth the living, Just because He lives! Vì Giê-xu sống Đức Chúa Trời sai Con Ngài, mà chúng ta gọi là Chúa Giê-xu, xuống thế gian Để ban phát tình yêu thương, sự chữa lành cùng sự tha thứ Ngài đã sống và đã chết giữa vòng chúng ta để chuộc tội cho chúng ta Nhưng có một điều Là ngôi mộ trống vẫn còn đó, minh chứng rằng Chúa tôi vẫn sống Vì Giê-xu sống, tôi bước đi với hi vọng Mọi nỗi sợ hãi đều tan biến đi Vì tôi biết Đấng nắm giữ tương lai Và cuộc đời này đáng sống Chỉ vì tôi biết Chúa tôi vẫn sống Thật hạnh phúc biết bao khi trên tay bạn ẵm một đứa trẻ sơ sinh Thằng nhỏ chắc sẽ mang đến cho bạn cảm thấy tự hào và vui sướng Nhưng bạn có một niềm hạnh phúc lớn hơn Đó là một sự bảo đảm tuyệt đối bạn nên biết Rằng đứa trẻ này có thể đương đầu với ngày mai Vì Giê-xu của nó vẫn sống Và rồi sẽ đến lúc tôi biết mình phải vượt qua con tử hà đó Những ngày cuối đời tôi sẽ tranh chiến trong nỗi đớn đau Nhưng khi u ám nhường lối cho sự vinh quang chói lòa Tôi sẽ thấy hào quang của vinh hiển Và tôi biết chắc Chúa tôi vẫn sống.
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP