Lời Dịch - Be OK - Ingrid Michaelson

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 759 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Be OK - Ingrid Michaelson    Be OK I just want to be ok, be ok, be ok I just want to be ok today I just want to be ok, be ok, be ok I just want to be ok today I just want to feel today, feel today, feel today I just want to feel something today I just want to feel today, feel today, feel today I just want to feel something today Open me up and you will see I'm a gallery of broken hearts I'm beyond repair, let me be And give me back my broken parts I just want to know today, know today, know today I just want to know something today I just want to know today, know today, know today Know that maybe I will be ok Open me up and you will see I'm a gallery of broken hearts I'm beyond repair, let me be And give me back my broken parts Just give me back my pieces Just give them back to me please Just give me back my pieces And let me hold my broken parts I just want to be ok, be ok, be ok I just want to be ok today I just want to be ok, be ok, be ok I just want to be ok today I just want to feel today, feel today, feel today I just want to feel something today I just want to know today, know today, know today Know that maybe I will be ok Know that maybe I will be ok Know that maybe I will be ok be OK Tôi chỉ muốn được ok, được ok, được ok Tôi chỉ muốn được ok hôm nay Tôi chỉ muốn được ok, được ok, được ok Tôi chỉ muốn được ok hôm nay Tôi chỉ muốn cảm giác hôm nay, hôm nay, hôm nay Tôi chỉ muốn cảm giác điều gì đó hôm nay Tôi chỉ muốn cảm giác hôm nay, hôm nay, hôm nay Tôi chỉ muốn cảm giác điều gì đó hôm nay Mở tôi ra và bạn sẽ thấy Tôi là phòng triển lãm của những trái tim vụn vỡ Tôi ko sửa được nữa, hãy để mặc tôi Và hãy trả lại những phần vụn vỡ của tôi Tôi chỉ muốn biết hôm nay, biết hôm nay, biết hôm nay Tôi chỉ muốn biết điều gì đó hôm nay Tôi chỉ muốn biết hôm nay, biết hôm nay, biết hôm nay Biết rằng có lẽ tôi sẽ được ok Mở tôi ra và bạn sẽ thấy Tôi là phòng triển lãm của những trái tim vụn vỡ Tôi không thể sửa, hãy để mặc tôi Và hãy trả lại tôi những phần vụn vỡ của tôi Hãy trả lại những mảnh của tôi Hãy trả chúng lại cho tôi làm ơn Hãy trả lại những mảnh của tôi Và hãy để tôi giữ lấy những phần vụn vỡ của tôi Tôi chỉ muốn được ok, được ok, được ok Tôi chỉ muốn được ok hôm nay Tôi chỉ muốn được ok, được ok, được ok Tôi chỉ muốn được ok hôm nay Tôi chỉ muốn cảm giác hôm nay, hôm nay, hôm nay Tôi chỉ muốn cảm giác điều gì đó hôm nay Tôi chỉ muốn biết hôm nay, biết hôm nay, biết hôm nay Biết rằng có lẽ tôi sẽ được ok Biết rằng có lẽ tôi sẽ được ok Biết rằng có lẽ tôi sẽ được ok
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP