1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Arthur's Theme (Best That You Can Do) - Thomas Anders

    Once in your life you will find her Someone who turns your heart around And next thing you know You're closing down the town Wake up and it's still with you Even though you left her way across town Wonderin' to yourself Hey what have I found When you get caught Between the moon and new york city I know it's crazy but it's true If you get caught Between the moon and new york city The best that you can do The best that you can do Is fall in love Arthur, he does as he pleases All of his life his master's toys And deep in his heart he's just He's just a boy Living his life one day at a time He's showing himself a pretty good time He's laughing about the way They want him to be Một lần trong đời anh bạn sẽ tìm thấy cô ấy Một người khiến trái tim anh thổn thức Và tiếp theo anh sẽ biết rằng Anh đang đóng cửa thị trấn này Tỉnh dậy đi và nó vẫn còn đó Dù cho anh có để mặc nàng qua trấn nhỏ Tự hỏi chính mình Này tôi đã tìm thầy gì vậy? Khi anh bị bắt Giữa mặt trăng và thành phố New York Tôi biết hơi điên khùng nhưng đó là sự thật Nếu anh bị bắt Giữa mặt trăng và thành phố New York Điều tốt nhất anh có thể làm Điều tốt nhất anh có thể làm Là yêu say đắm Arthur, anh ấy hành động như anh muốn Cả đời mình, chủ cuộc đời anh như món đồ chơi Và sâu thẳm trong tim, anh ta chỉ là Chỉ là một chàng trai mà thôi Sống cuộc đời chỉ có hôm nay Anh đang tận hưởng thời khắc hạnh phúc Anh cười nhạo về cách Mọi người muốn anh làm thế này thế kia
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP