1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Are you the one? (ft. & Sharon del Adel) - Timo Tolkki





    Are you the one? The traveller in time who has come To heal my wounds to lead me to the sun To walk with me unti lthe end of time. Are you the one? Who sparlkes in the night like fireflies Eternity of evening sky Facingthe morning eye to eye. Are you the one? Who'd share this life with me? Who'd dive into the sea with me? Are you the one? Who's had enough of pain And doesn't wish to feel the shame,anymore. Are you the one? Are you the one? Who's love is like a flower that needs rain To wash away the feeling of pain Which sometimes can lead to the chain of fear? Are you the one? To walk with me in garden of stars The universe,the galaxies and Mars The supernova of our love is true. Có phai? bạn là duy nhất, Ngừơi du lịch cùng thời gian, người đã đến hàn gắn vết thương và dẫn tôi đến ánh sáng cua? mặt trời, đi cùng tôi tới cuối cuộc đời này Có phải bạn là người duy nhất, Người lấp lánh trong đêm như con đom đóm, như là sự tồn tại của bầu trời lúc hoàng hôn, Như khuôn mặt buổi bình minh , là ánh mắt đến ánh mắt Có phải bạn là duy nhất, người chia sẽ cuộc sống cùng tôi,cùng tôi lặn xuống biển, Có phài bạn là duy nhất, người đà có đủ mọt đau đớn, và mong muốn sẽ còn thấy xấu hồ nữa Có phải bạn là duy nhất, người là tình yêu là một bông hoa cần tới một con mưa, đề rửa sạch đi nhửng cảm giác đau đớn, cái mà thỉnh thỏang có thể dẫn tới cái sợi dây của sự lo sợ Có phải bạn là người duy nhầt đi cùng tôi đến khu vườn của những vì sao, cả thế gian này , những thiên hà , và sao hỏa nữa , Một vì sao sáng lên bất chợt của tình yêu chúng ta là sự thật...
     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP