Lời Dịch - Apple And Cinnamon - Utada Hikaru

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 728 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Apple And Cinnamon - Utada Hikaru

    Tell me, what is on your mind Help me, cause I'd like to know What the hell is going on Never thought I'd sing this song Let's not get started with the he said she said Sometimes it just doesn't go out as planned Let's not get started with the he said she said Sometimes it just doesn't go out as planned Started out so simple and innocent So simple and innocent So simple and innocent So simple and innocent Chemistry like apple and cinnamon Like apple and cinnamon Like apple and cinnamon Like apple and cinnamon I can't believe that you and me are falling out of love And everybody used to be so envious of us Chemistry like apple and cinnamon What we had was just too good Good to last Happiness don't last that long What we had was beautiful Let's not get started with the he said she said Sometimes it just doesn't go out as planned Let's not get started with the he said she said Sometimes it just doesn't go out as planned Started out so simple and innocent So simple and innocent So simple and innocent So simple and innocent Chemistry like apple and cinnamon Like apple and cinnamon Like apple and cinnamon Like apple and cinnamon I can't believe that you and me are falling out of love And everybody used to be so envious of us Chemistry like apple and cinnamon What we had was just too good Good to last Please don't look at me like that Please don't look at me, don't look at me like that You can't look at me like that Please don't look at me, don't look at me like that I can't believe that you and me are falling out of love And everybody used to be so envious of us Chemistry like apple and cinnamon What we had was just too good Started out so simple and innocent So simple and innocent So simple and innocent So simple and innocent (so simple and innocent) Chemistry like apple and cinnamon Like apple and cinnamon Like apple and cinnamon Like apple & cinnamon I can't believe that you and me are falling out of love And everybody used to be so envious of us (envious) Chemistry like apple and cinnamon What we had was just too good Good to last Hãy nói với em, điều trong tâm trí anh Hãy giúp em,vì muốn được biết Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra Chưa bao giờ nghĩ rằng mình hát bài hát này Đừng bắt đầu với câu anh ấy đã nói cô ấy đã nói Đôi khi mọi điều không diễn ra như dự định Đừng bắt đầu với câu anh ấy đã nói cô ấy đã nói Đôi khi mọi điều không diễn ra như dự định Bắt đầu thật đơn giản và ngây thơ Thật đơn giản và ngây thơ Thật đơn giản và ngây thơ Thật đơn giản và ngây thơ Hoá học giống như táo và quế Giống như táo và quế Giống như táo và quế Giống như táo và quế Em không thể tin được anh và em đã không còn yêu nhau Và mọi người đã từng rất ganh tị với chúng ta Hoá học giống như táo và quế Những gì chúng ta có thì quá tốt Quá tốt đến phút cuối Hạnh phúc không kéo dài Những điều mà chúng ta đã có thật đẹp Đừng bắt đầu với câu anh ấy đã nói cô ấy đã nói Đôi khi mọi điều không diễn ra như dự định Đừng bắt đầu với câu anh ấy đã nói cô ấy đã nói Đôi khi mọi điều không diễn ra như dự định Bắt đầu thật đơn giản và ngây thơ Thật đơn giản và ngây thơ Thật đơn giản và ngây thơ Thật đơn giản và ngây thơ Hoá học giống như táo và quế Giống như táo và quế Giống như táo và quế Giống như táo và quế Em không thể tin được anh và em đã không còn yêu nhau Và mọi người đã từng rất ganh tị với chúng ta Hoá học giống như táo và quế Những gì chúng ta có thì quá tốt Quá tốt đến phút cuối Xin đừng nhìn em như thế Xin đừng nhìn em, đừng nhìn em như thế Anh không thể nhìn em như thế Xin đừng nhìn em, đừng nhìn em như thế Em không thể tin được anh và em đã không còn yêu nhau Và mọi người đã từng rất ganh tị với chúng ta Hoá học giống như táo và quế Những gì chúng ta có thì quá tốt Bắt đầu thật đơn giản và ngây thơ Thật đơn giản và ngây thơ Thật đơn giản và ngây thơ Thật đơn giản và ngây thơ Hoá học giống như táo và quế Giống như táo và quế Giống như táo và quế Giống như táo và quế Em không thể tin được anh và em đã không còn yêu nhau Và mọi người đã từng rất ganh tị với chúng ta Hoá học giống như táo và quế Những gì chúng ta có thì quá tốt Quá tốt đến phút cuối
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP