Lời Dịch - Anytime You Need A Friend - Mariah Carey

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 971 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Anytime You Need A Friend - Mariah Carey

    Anytime you need a friend If you're lonely And need a friend And troubles seem like They never end Just remember to keep the faith And love will be there to light the way Anytime you need a friend I will be here You'll never be alone again So don't you fear Even if you're miles away I'm by your side So don't you ever be lonely Love will make it alright When the shadows are closing in And your spirit diminishing Just remember you're not alone And love will be there To guide you home Anytime you need a friend I will be here You'll never be alone again So don't you fear Even if you're miles away I'm by your side So don't you ever be lonely Love will make it alright If you just believe in me I will love you endlessly Take my hand Take me into your heart I'll be there forever baby I won't let go I'll never let go Anytime you need a friend I will be here You'll never be alone again So don't you fear Even if you're miles away I'm by your side (I'm with you wherever you are) So don't you ever be lonely It's alright It's alright Anytime you need a friend I will be here You'll never be alone again (No,no) So don't you fear Even if you're miles away I'm by your side (I'm with you wherever you are) So don't you ever be lonely It's alright It's alright Anytime you need a friend I will be here You'll never be alone again So don't you fear Even if you're miles away I'm by your side So don't you ever be lonely It's alright It's alright Anytime you need a friend I will be here You'll never be alone again So don't you fear Even if you're miles away I'm by your side So don't you ever be lonely It's alright It's alright Bất cứ khi nào bạn cần một người bạn Nếu bạn cô đơn Và cần một người bạn Và những điều phiền muộn dường như Không bao giờ kết thúc Hãy nhớ giữ lấy niềm tin Và tình yêu sẽ ở đó soi sáng con đường Bất cứ khi nào bạn cần một người bạn Tôi sẽ ở đây Bạn sẽ không bao giờ lại cô đơn Vì thế bạn không sợ hãi Dù cho bạn cách xa muôn trùng Tôi vẫn bên bạn Bạn sẽ không bao giờ cô đơn Tình yêu sẽ làm mọi điều tốt đẹp Khi bóng bóng tối vây quanh bạn Và tâm hồn bạn yếu dần Hãy nhớ bạn không đơn độc Và tình yêu sẽ ở nơi đó Để đưa bạn về Bất cứ khi nào bạn cần một người bạn Tôi sẽ ở đây Bạn sẽ không bao giờ cô đơn thêm nữa Vì thế bạn không sợ hãi Dù cho bạn muôn ngàn dặm xa Tôi vẫn mãi bên bạn Bạn sẽ không bao giờ cô đơn Tình yêu sẽ khiến mọi điều ổn thôi Chỉ cần bạn tin tưởng nơi tôi Tôi sẽ yêu bạn mãi mãi Nắm tay tôi Đưa tôi đến nơi con tim bạn Tôi sẽ mãi ở đó Tôi không ra đi Tôi không bao giờ ra đi Bất cứ khi nào bạn cần một người bạn Tôi sẽ ở đây Bạn sẽ không bao giờ lại cô đơn nữa Vì thế bạn sẽ không sợ hãi Dù cho bạn cách xa muôn trùng Tôi vẫn bên bạn (Tôi bên bạn dù bạn bất cứ nơi đâu) Bạn sẽ không bao giờ cô đơn Tình yêu sẽ khiến mọi điều tốt đẹp thôi Sẽ ổn thôi Ổn thôi Bất cứ khi nào bạn cần một người bạn Tôi sẽ ở đây Bạn sẽ không bao giờ lại cô đơn nữa Vì thế bạn sẽ không sợ hãi Dù cho bạn muôn trùng xa cách Tôi vẫn bên bạn Bạn sẽ không bao giờ cô đơn Tình yêu sẽ khiến mọi điều tốt đẹp thôi Sẽ ổn thôi Ổn thôi Bất cứ khi nào bạn cần một người bạn Tôi sẽ ở đây Bạn sẽ không bao giờ cô đơn phải cô đơn nữa Vì thế bạn sẽ không sợ hãi Dù cho bạn ngàn dặm xa cách Tôi vẫn bên bạn Bạn sẽ không bao giờ cô đơn Tình yêu sẽ khiến mọi điều tốt đẹp thôi Sẽ ổn thôi Ổn thôi
     Từ khóa:

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...