Lời Dịch - Angels On The Moon - Thriving Ivory

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 748 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Angels On The Moon - Thriving Ivory

    Angels On The Moon Do u dream that the world will know your name So tell me your name Do you care, about all the little things or anything at all? I wanna feel, all the chemicals inside I wanna feel I wanna sunburn, just to know that I'm alive To know I'm alive Don't tell me if I'm dying, 'cause I don't wanna know If I can't see the sun, maybe I should go Don't wake me 'cause I'm dreaming, of angels on the moon Where everyone u know, never leaves too soon Do you believe, in the day that you were born Tell me do you believe? Do you know, that everyday's the first of the rest of your life Don't tell me if I'm dying, 'cause I don't wanna know If I can't see the sun, maybe I should go Don't wake me cause I'm dreaming, of angels on the moon Where everyone u know, never leaves too soon This is to one last day in the shadows And to know a brother's love This is to New York City angels And the rivers of our blood This is to all of us, to all of us Don't tell me if I'm dying, 'cause I don't wanna know If I can't see the sun, maybe I should go Don't wake me cause I'm dreaming, of angels on the moon Where everyone u know, never leaves too soon You can tell me all your thoughts, about the stars that fill polluted skies And show me where you run to, when no one's left to take your side But don't tell me where the road ends, 'cause I just don't wanna know No I don't wanna know Don't tell me if I'm dying Don't tell me if I'm dying Don't tell me if I'm dying Những Thiên Thần Trên Cung Hằng Bạn có mơ, rằng thế giới sẽ biết tên bạn Thế hãy nói cho tôi biết tên bạn Bạn có để tâm, đến tất cả những điều nhỏ hay bất cứ điều gì chút nào không? Tôi muốn cảm giác, tất cả nhg chất hóa học o người Tôi muốn cảm giác Tôi muốn rám nắng, chỉ để biết rằng tôi đang sống Để biết tôi đang sống Đừng nói cho tôi biết nếu tôi đang chết, vì tôi không muốn biết Nếu tôi không thể thấy mặt trời, có lẽ tôi nên bỏ đi Đừng đánh thức tôi dậy vì tôi đang mơ, về những thiên thần trên cung hằng Nơi mọi người bạn biết, không bao giờ rời quá sớm Bạn có tin, vào ngày bạn đã được sinh ra Nói cho tôi biết bạn có tin? Bạn có biết, rằng mỗi ngày là ngày đầu của những ngày còn lại của cuộc đời bạn Đừng nói cho tôi biết nếu tôi đang chết, vì tôi không muốn biết Nếu tôi không thể thấy mặt trời, có lẽ tôi nên bỏ đi Đừng đánh thức tôi dậy vì tôi đang mơ, về những thiên thần trên cung hằng Nơi mọi người bạn biết, không bao giờ rời quá sớm Này là cho một ngày cuối trong bóng tối Và để biết tình anh em Này là cho những thiên thần của Thành phố New York Và những dòng sông của máu chúng ta Này là cho tất cả chúng ta, cho tất cả chúng ta Đừng nói cho tôi biết nếu tôi đang chết, vì tôi không muốn biết Nếu tôi không thể thấy mặt trời, có lẽ tôi nên bỏ đi Đừng đánh thức tôi dậy vì tôi đang mơ, về những thiên thần trên cung hằng Nơi mọi người bạn biết, không bao giờ rời quá sớm Bạn có thể nói cho tôi biết tất cả suy nghĩ của bạn, về những vì sao đầy trên bầu trời ô nhiễm Và hãy chỉ cho tôi biết nơi bạn chạy tới, khi không còn ai ở bên bạn Nhưng đừng nói cho tôi biết nơi con đường kết thúc, vì tôi chỉ không muốn biết Không tôi không muốn biết Đừng nói cho tôi biết nếu tôi đang chết
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP