Lời Dịch - Angel - Natasha Bedingfield

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 769 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Angel - Natasha Bedingfield


    Just like a shadow I'll be beside you I'll be your comfort And let it guide you home I will provide you a place of shelter I want a be your zone Tell me what to do Tell me what you wanted me to do I'll make you great to be a man With a woman who can stand Who will never promise to leave her man Making vows to please her man If I could be your angel Your angel, Your angel Protect you from the pain I'll keep you safe from danger You'll never hurt again I'll be your a.n.g.e.l I'm gona be your a.n.g.e.l I'll be your angel Just like the moon I'll step beside And let your sun shine While I follow behind Cause baby what ya got It is with all the props With everything I'm not Tell me what to do Tell me what you wanted me to do I'll make you great to be a man With a woman who can stand Who will never promise to leave her man Making vows to please her man If I could be your angel Your angel, Your angel Protect you from the pain I'll keep you safe from danger You'll never hurt again I'll be your a.n.g.e.l I'm gona be your a.n.g.e.l I'll be your angel Tell me why there's so many good men And the world's misunderstood He's a dog, he's no good I wish somebody would Disrespect my man You're gona have to come see me I go hard for my baby He's all that I need So if you got a good one Put your hands up, Come on girl and stand up Go ahead lift your man up Get up If you got a good one, put your hands up Go ahead lift your man up Get up If you got a good one, stand up Come on girl, and stand up If I could be your angel Your angel, Your angel Protect you from the pain I'll keep you safe from danger You'll never hurt again I'll be your a.n.g.e.l I'm gona be your a.n.g.e.l I'll be your angel Bài dịch này chưa được duyệt với lý do: Cũng giống như một cái bóng . Tôi sẽ được bên cạnh bạn . Và để cho nó hướng dẫn bạn về nhà . Tôi sẽ cung cấp cho bạn một nơi trú ẩn . Tôi muốn có một khu vực của bạn được . Tôi sẽ làm cho bạn tuyệt vời để được một người đàn ông . Với một người phụ nữ có thể đứng . Làm nguyện để xin vui lòng người đàn ông của mình . Nếu tôi có thể là thiên thần của bạn . thiên thần của bạn, thiên thần của bạn . Tôi sẽ giữ cho bạn an toàn khỏi nguy hiểm . Bảo vệ bạn khỏi nỗi đau . Bạn sẽ không bao giờ làm tổn thương một lần nữa . Tôi sẽ được bạn a. n. g. e. l . Tôi đang gona được bạn a. n. g. l . Cũng giống như mặt trăng . Tôi sẽ được thiên thần của bạn . Tôi sẽ bước bên cạnh . Và để cho CN của bạn tỏa sáng . Trong khi tôi làm theo phía sau . Nguyên nhân có em bé những gì ya . Đó là với tất cả các đạo cụ . Với tất cả mọi thứ tôi không . Nói cho tôi biết phải làm gì . Nói cho tôi biết những gì bạn muốn tôi phải làm . Tôi sẽ làm cho bạn tuyệt vời để được một người đàn ông . Với một người phụ nữ có thể đứng . Ai sẽ không bao giờ hứa hẹn để lại người đàn ông của mình . Làm nguyện để xin vui lòng người đàn ông của mình . Nếu tôi có thể là thiên thần của bạn . thiên thần của bạn, thiên thần của bạn . Tôi sẽ giữ cho bạn an toàn khỏi nguy hiểm . Bảo vệ bạn khỏi nỗi đau . Bạn sẽ không bao giờ làm tổn thương một lần nữa . Tôi sẽ được bạn a. g. e. Tôi đang gona được bạn a. n. e. l . Nói cho tôi biết tại sao có rất nhiều người đàn ông tốt . Và thế giới của hiểu lầm . Anh ấy là một con chó, ông không tốt . Tôi đi khó khăn cho em bé của tôi . Ông là tất cả mà tôi cần . Come on girl và đứng lên . Đi trước người đàn ông của bạn nâng lên . Đặt tay lên, . Get up . Nếu bạn có một tốt nhất, đứng lên . Come on girl, và đứng lên . Nếu tôi có thể là thiên thần của bạn . thiên thần của bạn, thiên thần của bạn . Tôi sẽ giữ cho bạn an toàn khỏi nguy hiểm . Bảo vệ bạn khỏi nỗi đau . n. g. l . Tôi đang gona được bạn a. n. g. l . Tôi sẽ được thiên thần của bạn . Tôi sẽ được thoải mái của bạn . Nói cho tôi biết phải làm gì . Nói cho tôi biết những gì bạn muốn tôi phải làm . Ai sẽ không bao giờ hứa hẹn để lại người đàn ông của mình . Tôi sẽ được thiên thần của bạn . Bạn đang gona phải đến gặp tôi . Vì vậy nếu bạn có một tốt nhất . Get up . Nếu bạn có một tốt nhất, đặt bàn tay của bạn lên . Đi trước người đàn ông của bạn nâng lên . n. Không tôn trọng người đàn ông của tôi . Tôi sẽ được bạn a. Bạn sẽ không bao giờ làm tổn thương một lần nữa . e. e. l . g. e. Ước gì ai đó .
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP