Lời Dịch - And When He Smiles - The Carpenters

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 737 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - And When He Smiles - The Carpenters


    And when he smiles he makes the sun shine He wouldn't think to make it rain Happiness runs in the family And he's a boy from the good old earth and the high tree forest And he's just about the happiest boy that I ever knew And when he smiles he makes me sigh He doesn't have a point of view Happiness runs in the family And he's a boy from the good old earth and the high tree forest And he's just about the happiest boy that I ever knew And when he smiles he makes the sun shine And warms the day with morning dew Happiness runs in the family And he's a boy from the good old earth and the high tree forest And he's just about the happiest boy that I ever knew And he's just about the happiest boy that I ever knew Khi anh ấy cười, anh khiến cho mặt trời toả nắng Anh ấy không hề nghĩ sẽ khiến trời mưa Hạnh phúc tràn ngập cả gia đình anh Và anh ấy chính là chàng trai từ trái đất cổ kính và rừng cây cao Và anh là anh chàng hạnh phúc nhất mà tôi từng biết Và khi anh cười, anh khiến tôi khát khao Anh không có quan điểm nhất định Hạnh phúc tràn ngập cả gia đình anh Và anh ấy chính là chàng trai từ trái đất cổ kính và rừng cây cao Và anh là anh chàng hạnh phúc nhất mà tôi từng biết Khi anh ấy cười, anh khiến cho mặt trời toả nắng Anh ấy không hề nghĩ sẽ khiến trời mưa Hạnh phúc tràn ngập cả gia đình anh Và anh ấy chính là chàng trai từ trái đất cổ kính và rừng cây cao Và anh là anh chàng hạnh phúc nhất mà tôi từng biết Và anh là anh chàng hạnh phúc nhất mà tôi từng biết
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...