Lời Dịch - Amazing Grace (My Chains are Gone) - Chris Tomlin

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 1.425 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Amazing Grace (My Chains are Gone) - Chris Tomlin


    Amazing grace How sweet the sound That saved a wretch like me I once was lost, but now I'm found Was blind, but now I see 'Twas grace that taught my heart to fear And grace my fears relieved How precious did that grace appear The hour I first believed Chorus: My chains are gone I've been set free My God, my Savior has ransomed me And like a flood His mercy reigns Unending love, Amazing grace The Lord has promised good to me His word my hope secures He will my shield and portion be As long as life endures Chorus(x2) The earth shall soon dissolve like snow The sun forbear to shine But God, Who called me here below Will be forever mine Will be forever mine You are forever mine Ơn huệ cao vời Âm thanh sao ngọt ngào Đã cứu lấy kẻ khốn nạn như con Con đã mất, nay lại tìm thấy Đã mù, nhưng được thấy Ơn huệ đó đã dạy trái tim con biết kính sợ Và cho nỗi sợ con được xoa dịu Ơn huệ quí giá biết bao Giờ phút con lần đầu tin tưởng Chorus: Xiếng xích con đã tháo gỡ Con được trả tự do Chúa tôi, Đấng cứu thế đã chuộc tôi Và lòng nhân ái của Người ngự trị như thác lũ Tình yêu vĩnh cửu, ơn huệ lớn lao Chúa đã hứa ban sự tốt đẹp cho con Lời Ngài hi vọng con tin tưởng Ngài là người che chở và là định mệnh Chừng nào đời này còn kéo dài Chorus(x2) Trái Đất này rồi sẽ tan rã như tuyết Mặt Trời thôi chiếu sáng Nhưng Thiên Chúa, Người gọi tôi dưới đây Sẽ mãi mãi là của tôi Sẽ mãi mãi là của tôi Ngài mãi mãi là của tôi
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP