1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Always Running Out of Time - Motion City Soundtrack


    >
    I won't tell you how to live your life So please stay far away from mine Always watching out for which and when Is always running out of time Drip drops in like the skin of summer All and everything unwinds Inside-out and all about my heart Is always running out of time Always running out of time I have to know If you flew away with me The faster I go The further away it seems we get And floating our way out Tick tock, try to stop the forward motion All heads tend to fall behind Wasted whethers of the wish cut steeper Is always running out of time Always running out of time I have to know If you flew away with me The faster I go The further away it seems, we get We fall behind And all of her end I should have stayed But I lost my head With all of our words De-voicing themselves I should have stayed But I lost my head I should have stayed But I lost myself Always running out of time Always running out of time Always running out of time Always running out of time Always running out of time Always running out of time Always running out of time Always running out of time Tôi sẽ không nói cho bạn làm thế nào để sống Vì thế làm ơn hãy rời xa tôi Luôn luôn xem chừng cái nào và bao giờ Là chỉ luôn lãng phí thời gian thôi Nước chảy xuống nhỏ giọt như làn da mùa hè Mọi thứ đều được hé lộ Bên trong, bên ngoài và tất cả mọi thứ trong trái tim tôi Luôn luôn là lãng phí thời gian Luôn luôn lãng phí thời gian Tôi phải biết Nếu bạn bay cao cùng tôi Tôi càng đi nhanh, Chúng ta lại càng có vẻ đi xa hơn Và trôi lơ lửng... Tick tock, cố gắng khiến cảm xúc không còn tràn ngập Tất cả đầu óc hướng về phía sau Lãng phí thời giờ vào những điều ước viển vông Là lãng phí thời gian Luôn luôn lãng phí thời gian Tôi phải biết Nếu bạn bay cao cùng tôi Tôi càng đi nhanh, Chúng ta lại càng có vẻ đi xa hơn Chúng ta rớt về đằng sau Và tất cả kết thúc Tôi đáng lẽ ra nên ở lại Nhưng tôi đã mất hết lý trí Và cả những lời ta đã nói Nhắc lại lời họ Tôi đáng ra nên ở lại Nhưng tôi đã mất hết lý trí Tôi đáng ra nên ở lại Nhưng tôi đã đánh mất chính mình Luôn luôn lãng phí thời gian (x8)
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP