1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - All The Pretty Little Horses (Hush-a-bye) - Nick Cave

    Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !


    Hush-a-bye, don't you cry Go to sleep you little baby When you wake, you shall have cake And all the pretty little horses Blacks and bays, dapple and greys All the pretty little horses Hmm, and mama loves, daddy loves Oh they love their little baby When you wake, you shall have cake And all the pretty little horses Blacks and bays, dapple and greys All the pretty little horses Blacks and bays, dapple and greys Coach and six white horses Way down yonder, down in the meadow Lies a poor little child The bees and the flies are pickin' out its eyes The poor little child crying for its mother Oh, crying for its mother Hush-a-bye, don't you cry Go to sleep you little baby When you wake, you shall have cake And all the pretty little horses Blacks and bays, dapple and greys Coach and six white horses Blacks and bays, dapple and greys All the pretty little horses Blacks and bays, dapple and greys All the pretty little horses Nín đi con, đừng khóc nữa Ngủ đi con trai bé nhỏ Khi con thức dậy, con sẽ có bánh đấy Và tất cả những chú ngựa nhỏ xinh Ngựa đen, ngựa đốm và ngựa xám Tất cả những chú ngựa nhỏ xinh À ơi, mẹ yêu con, bố yêu con Bố mẹ yêu con trai bé nhỏ Tất cả những chú ngựa nhỏ xinh Ngựa đen, ngựa đốm và ngựa xám Xe ngựa và sáu chú ngựa trắng Đi xuống đằng kia, đi xuống đồng cỏ Nằm cạnh một đứa trẻ nhỏ nghèo Những con ong và ruồi đậu lên mắt Đứa trẻ nhỏ nghèo khóc đòi mẹ Ôi khóc đòi mẹ Nín đi con, đừng khóc nữa Ngủ đi con trai bé nhỏ Khi con thức dậy, con sẽ có bánh đấy Và tất cả những chú ngựa nhỏ xinh Ngựa đen, ngựa đốm và ngựa xám Xe ngựa và sáu chú ngựa trắng Ngựa đen, ngựa đốm và ngựa xám Tất cả những chú ngựa nhỏ xinh Ngựa đen, ngựa đốm và ngựa xám Tất cả những chú ngựa nhỏ xinh
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...