1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - All I Want For Christmas Is New Year's Day - Hurts

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  Everybody waits for christmas For me it's new year's day That's gonna come and take my blues away I'm wishing on the stars for christmas And hoping for a better day When it doesn't hurt to feel this way And everywhere there's joy around this first day of time of year And happiness has never felt so far away All of the bells ringing out for christmas I'm singing goodbye to the year before I know that the next one will be differ so much more All of the bells ringing out for christmas And I'm not supposed to feel this way All that I want this year for christmas in new year's day It's only seven days till christmas Six more till new year's day. It's not a good time to feel this way Everywhere there's snow surround you And melt your troubles away I can only hope to feel the same I know that we tired in the joy this time next year But happiness has never felt so war away All of the bells ringing out for christmas I'm singing goodbye to the year before I know that the next one will be differ so much more All of the bells ringing out for christmas And I'm not supposed to feel this way All that I want this year for christmas in new year's day I remember how I used to feel at christmas All of the bells ringing out for christmas I'm singing goodbye to the year before I know that the next one will be differ so much more All of the bells ringing out for christmas And I'm not supposed to feel this way All that I want this year for christmas in new year's day Mọi người chờ đợi Giáng Sinh đến Nhưng tôi thì chờ Ngày Năm Mới Nó sẽ đến và đem nỗi buồn tôi đi xa Tôi ước nguyện với những vì sao cho Giáng Sinh Và hy vọng một ngày tốt đẹp hơn Khi mà không còn đớn đau để cảm nhận nữa Và mọi nơi luôn có niềm vui quanh ngày đầu của năm mới Và hạnh phúc không bao giờ thấy quá xa vời Tất cả những chiếc chuông ngân vang vào Giáng Sinh Tôi thì đang hát lời tạm biệt với năm cũ Tôi biết năm tiếp theo sẽ rất là khác biệt Tất cả những chiếc chuông ngân vang vào Giáng Sinh Và tôi không bị đòi hỏi phải cảm nhận như vậy Mọi thứ mà tôi muốn vào dịp Giáng Sinh là Ngày Đầu Năm Mới Chỉ còn có 7 ngày nữa là đến Giáng Sinh Và còn thêm 6 ngày nữa là đến Năm Mới Giờ không phải là lúc để cảm nhận như thế Mọi nơi đều có tuyết Và làm tan đi rắc rối của bạn Tôi chỉ hy vọng có thể cảm nhận như thế Tôi biết rằng ta sẽ thấy mệt mỏi trong niềm vui vào lúc này năm sau Nhưng hạnh phúc không bao giờ đi quá xa Tất cả những chiếc chuông ngân vang vào Giáng Sinh Tôi thì đang hát lời tạm biệt với năm cũ Tôi biết năm tiếp theo sẽ rất là khác biệt Tất cả những chiếc chuông ngân vang vào Giáng Sinh Và tôi không bị đòi hỏi phải cảm nhận như vậy Mọi thứ mà tôi muốn vào dịp Giáng Sinh là Ngày Đầu Năm Mới Tôi nhớ tôi đã từng cảm nhận thế nào về Giáng Sinh Tất cả những chiếc chuông ngân vang vào Giáng Sinh Tôi thì đang hát lời tạm biệt với năm cũ Tôi biết năm tiếp theo sẽ rất là khác biệt Tất cả những chiếc chuông ngân vang vào Giáng Sinh Và tôi không bị đòi hỏi phải cảm nhận như vậy Mọi thứ mà tôi muốn vào dịp Giáng Sinh là Ngày Đầu Năm Mới
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...