Lời Dịch - All Fired Up - The Saturdays

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 20/10/2011. — 618 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - All Fired Up - The Saturdays

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !


  DJ blow my mind Blow my mind DJ blow my mind I put my hand against the speakers Singing blow my mind DJ blow my mind I put my head to the speakers Singing blow my mind DJ blow my mind [Hook] All fired up (I feel alive) All fired up (I feel alive) All fired up (I feel alive, I feel alive, I feel alive) All fired up (I feel alive) All fired up (I feel alive) All fired up (I feel alive, I feel alive, I feel alive) We make the party super naughty Dancing on the bar We're dancing on the bar We make the party super naughty Dancing on the bar Dancing on the bar We're all animal We're all animal Animal animal-mal-mal-mal-mal We're all animal We're all animal Getcha your claws out Getcha, Getcha your claws out [Hook] All fired up (I feel alive) All fired up (I feel alive) All fired up (I feel alive, I feel alive, I feel alive) All fired up (I feel alive) All fired up (I feel alive) All fired up (I feel alive, I feel alive, I feel alive) [Brige] We're so close to the edge of desire Feels so hot, hot, got that fire We're so close to the edge of desire Feels so hot, got that fire We're so close to the edge of desire Feels so hot, got that fire We're so close to the edge of desire, desire! Blow my mind DJ blow my mind I put my hand against the speakers Singing blow my mind DJ blow my mind I put my head to the speakers Singing blow my mind DJ blow my mind [Hook] All fired up (I feel alive) All fired up (I feel alive) All fired up (I feel alive, I feel alive, I feel alive) All fired up (I feel alive) All fired up (I feel alive) All fired up (I feel alive, I feel alive, I feel alive) On your radar Keep me, keep me, keep on your radar Keep me, keep me, keep on your radar Keep me, keep me, keep on your radar Keep me, keep me, keep on your radar Keep me, keep me, keep on your radar Keep me, keep me, keep on your radar DJ làm tôi thích thú đi! Làm tôi thích thú nào! DJ làm tôi thích thú đi! Tôi để cánh tay lắc lư theo tiếng loa Tiếng hát khiến tôi say mê DJ, làm tôi kinh ngạc! Tôi để đầu óc đong đưa theo tiếng loa Tiếng hát khiến tôi say mê DJ làm tôi thích thú đi! [Hook] Bùng cháy lên nào! (tôi thấy dạt dào sức sống) Bùng cháy lên nào! (tôi thấy dạt dào sức sống) Bùng cháy lên nào! (tôi thấy dạt dào sức sống, tôi thấy Dạt dào sức sống, tôi thấy dạt dào sức sống) Bùng cháy lên nào! (tôi thấy dạt dào sức sống) Bùng cháy lên nào! (tôi thấy dạt dào sức sống) Bùng cháy lên nào! (tôi thấy dạt dào sức sống, tôi thấy dạt dào sức sống, tôi thấy dạt dào sức sống) Chúng ta hãy khiến bữa tiệc siêu náo nhiệt nào! Nhảy múa trên quầy bar Chúng hãy cùng nhảy múa trên quầy bar Chúng ta hãy khiến bữa siêu náo nhiệt nào! Nhảy múa trên quầy bar Nhảy múa trên quầy bar Chúng ta đều là thú cả! Chúng ta đều là thú cả! Thú thú-ú-ú-ú-ú Chúng ta đều là thú cả! Chúng ta đều là thú cả! Giơ móng vuốt ra đi nào! Giơ, giơ móng vuốt ra đi! [hook] Bùng cháy lên nào! (tôi thấy dạt dào sức sống) Bùng cháy lên nào! (tôi thấy dạt dào sức sống) Bùng cháy lên nào! (tôi thấy dạt dào sức sống, tôi thấy dạt dào sức sống, tôi thấy dạt dào sức sống) Bùng cháy lên nào! (tôi thấy dạt dào sức sống) Bùng cháy lên nào! (tôi thấy dạt dào sức sống) Bùng cháy lên nào! (tôi thấy dạt dào sức sống, tôi thấy dạt dào sức sống, tôi thấy dạt dào sức sống) [Brige] Chúng ta gần tới niềm khao khát bùng cháy Nóng quá, nóng quá đi... bùng cháy lên! Chúng ta gần tới niềm khao khát bùng cháy Nóng quá, nóng quá đi... bùng cháy lên! Chúng ta gần tới niềm khao khát bùng cháy Nóng quá, nóng quá đi... bùng cháy lên! Chúng ta gần tới niềm khao khát bùng cháy, khao khát bùng cháy Làm tôi kinh ngạc nào! DJ làm tôi thích thú đi! Tôi để cánh tay lắc lư theo tiếng loa Tiếng hát khiến tôi say mê DJ, làm tôi kinh ngạc! Tôi để đầu óc đong đưa theo tiếng loa Tiếng hát khiến tôi say mê DJ làm tôi thích thú đi! [hook] Bùng cháy lên nào! (tôi thấy dạt dào sức sống) Bùng cháy lên nào! (tôi thấy dạt dào sức sống) Bùng cháy lên nào! (tôi thấy dạt dào sức sống, tôi thấy dạt dào sức sống, tôi thấy dạt dào sức sống) Bùng cháy lên nào! (tôi thấy dạt dào sức sống) Bùng cháy lên nào! (tôi thấy dạt dào sức sống) Bùng cháy lên nào! (tôi thấy dạt dào sức sống, tôi thấy dạt dào sức sống, tôi thấy dạt dào sức sống) Trong tầm ngắm của anh Đặt em, đặt em, đặt em vào tầm ngắm của anh đi! Đặt em, đặt em, đặt em vào tầm ngắm của anh đi! Đặt em, đặt em, đặt em vào tầm ngắm của anh đi! Trong tầm ngắm của anh Đặt em, đặt em, đặt em vào tầm ngắm của anh đi! Đặt em, đặt em, đặt em vào tầm ngắm của anh đi! Đặt em, đặt em, đặt em vào tầm ngắm của anh đi!
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP