1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Alice < Alice In Wonderland OST > - Avril Lavigne


    Trippin out Spinning around I'm underground I fell down Yeah I fell down I'm freaking out, where am I now? Upside down and I can't stop it now Can't stop me now, oh oh I, I'll get by I, I'll survive When the world's crashing down When I fall and hit the ground I will turn myself around Don't you try to stop me I, I won't cry I found myself in Wonderland Get back on my feet, on the ground Is this real? Is this pretend? I'll take a stand until the end I, I'll get by I, I'll survive When the world's crashing down When I fall and hit the ground I will turn myself around Don't you try to stop me I, I won't cry I, I'll get by I, I'll survive When the world's crashing down When I fall and hit the ground I will turn myself around Don't you try to stop me I, and I won't cry Trượt ngã Quay cuồng Tôi đang ở trong lòng đất Tôi đã gục ngã Đúng thế đấy tôi đã gục ngã Cảm thấy thật lạc lõng ,tôi đang ở đâu đây Đầu óc trống rỗng và tôi không thể dừng lại được Không thể tự dừng bản thân mình lại được Tôi, tôi sẽ vượt qua Tôi, tôi sẽ tồn tại Khi mà thế giới có ụp đổ xuống ? Khi tôi rơi và ngã mặt đất Tôi sẽ cố lật ngược lại mọi tình thế Bạn đừng cố gắng ngăn cản tôi lại Tôi, tôi sẽ không khóc đâu Tôi tìm thấy bản thân mình ở Vùng đất kì diệu Quay trở lại với đôi chân của mình, đứng vững trên mặt đất Đây là sự thật phải không vậy ? Hay chỉ là điều giả dối ? Tôi sẽ cố đứng lên cho đến khi kết thúc Tôi, tôi sẽ vượt qua Tôi, tôi sẽ tồn tại Khi mà thế giới có ụp đổ xuống ? Khi tôi rơi và ngã mặt đất Tôi sẽ cố lật ngược lại mọi tình thế Bạn đừng cố gắng ngăn cản tôi lại Tôi, tôi sẽ không khóc đâu Tôi, tôi sẽ vượt qua Tôi, tôi sẽ tồn tại Khi mà thế giới có ụp đổ xuống ? Khi tôi rơi và ngã mặt đất Tôi sẽ cố lật ngược lại mọi tình thế Bạn đừng cố gắng ngăn cản tôi lại Tôi, tôi sẽ không khóc đâu
     Chia sẻ cùng bạn bè