Lời Dịch - About Memories - Billy Gilman

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 697 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - About Memories - Billy Gilman


    Memories are a great gift Memories are given to us by God As a keepsake and a treasure Memories allow us to call upon the past Memories can teach us About what things are good to repeat Memories they warn us About what things should never Be allowed to happen again Memories are a gift of the past That we hold in the present To create what can be a great future Treasure and keep memories For the sake of (x2) For the sake of life For the sake of (x2) For the sake of life Memories offer us opportunities To laugh, or to cry Memories offer us opportunities To smile, or to reminisce Memories can teach us About what things are good to repeat Memories they warn us About what things should never Be allowed to happen again Memories are a gift of the past That we hold in the present To create what can be a great future Treasure and keep memories For the sake of (x2) For the sake of life For the sake of (x2) For the sake of life If we open our mind Memories allow and offer And help and support And teach and warn about life Memories can teach us About what things are good to repeat Memories they warn us About what things should never Be allowed to happen again Memories are a gift of the past That we hold in the present To create what can be a great future Treasure and keep memories For the sake of (x2) For the sake of life For the sake of (x2) For the sake of life Những kỉ niệm là món quà vô giá Chúa đã ban cho chúng ta những kỉ niệm Như một kỉ vật và một điều quý giá Những kỉ niệm cho ta gọi lại quá khứ Những kỉ niệm có thể dạy cho ta Về những điều tốt đẹp để ta nhắc lại Những kỉ niệm nhắc nhở ta Về những điều nên tránh Không được phép mắc phải lần nữa Những kỉ niệm là một món quà từ quá khứ Mà ta giữ được ở hiên tại Để tạo nên những điều làm nên một tương lai rộng mở Điều quý giá và lưu giữ những kỉ niệm Sẽ có ích cho Sẽ giúp ích cho cuộc đời Sẽ giúp ích cho Sẽ giúp ích cho cuộc đời Những kỉ niệm cho ta cơ hội Để cười vang hay khóc Những kỉ niệm cho ta cơ hội Để mỉm cười, hay khắc ghi Những kỉ niệm có thể dạy cho ta Về những điều tốt đẹp để ta nhắc lại Những kỉ niệm nhắc nhở ta Về những điều nên tránh Không bao giờ được phép mắc phải lần nữa Những kỉ niệm là một món quà từ quá khứ Mà ta giữ được ở hiên tại Để tạo nên những điều làm nên một tương lai rộng mở Điều quý giá và lưu giữ những kỉ niệm Là có ích cho Sẽ giúp ích cho cuộc đời Sẽ giúp ích cho Sẽ giúp ích cho cuộc đời Nếu ta mở cửa tâm hồn Kí ức sẽ đến và ban tặng Để rồi nâng đỡ và nuôi dưỡng Dạy dỗ và nhắc nhở ta về cuộc sống Những kỉ niệm có thể dạy cho ta Về những điều tốt đẹp cho ta nhắc lại Những kỉ niệm nhắc nhở ta Về những điều nên tránh Không bao giờ được phép mắc phải lần nữa Kí ức là một món quà từ quá khứ Mà ta có được ở hiên tại Để tạo nên những điều làm nên một tương lai rộng mở Điều quý giá và lưu giữ những kỉ niệm Sẽ có ích cho Sẽ giúp ích cho cuộc đời Sẽ giúp ích cho Sẽ giúp ích cho cuộc đời
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...