Lời Dịch - A Reason To Believe - Wilson Phillips

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 782 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - A Reason To Believe - Wilson Phillips

    If I listened long enough to you I'd find a way to believe that its all true Knowing that you lied, straight-faced, while I cried Still Id look to find a reason to believe Someone like you makes it hard to live without somebody else Someone like you makes it easy to give, never think of myself If I gave you time to change my mind I'd find a way to leave the past behind Knowing that you lied, straight-faced, while I cried Still Id look to find a reason to believe Chorus: Someone like you makes it hard to live without somebody else Someone like you makes it easy to give, never think of myself Someone like you makes it hard to think about somebody else If I listened long enough to you Id find a way to believe that its all true Id find a reason, a reason to believe (oh no) And though I want you, youre just not what I need (chorus) Someone like you, like you Id find a reason to believe I would find a reason to believe Nếu em nghe đủ lâu về anh Em phải tìm một lý do để tin rằng tất cả đều là sự thật Dù biết rằng anh nói dối, ngay trước mặt, trong khi em khóc Em vẫn phải tìm một lý do để tin Có người như anh làm cho khó có thể sống mà không có người nào khác Có người như anh là cách dễ dàng để cho, không bao giờ nghĩ về bản thân mình Nếu em cho anh thời gian để thay đổi quyết định của em thì em sẽ tìm cách để quá khứ lại phía sau * Dù biết rằng anh nói dối, ngay trước mặt, trong khi em khóc Em vẫn phải tìm một lý do để tin... Có người như anh làm cho khó có thể sống mà không có người nào khác Có người như anh là cách dễ dàng để cho, không bao giờ nghĩ về bản thân mình Có người như anh làm cho khó có thể suy nghĩ về người khác Nếu em nghe đủ lâu về anh Em phải tìm một lý do để tin rằng tất cả đều là sự thật Em phải tìm một lỳ do, một lý do để em tin tưởng Và em đã từng nghĩ Em cần anh, Anh không chỉ là những gì em cần Có người như anh, như anh Em phải tìm một lý do để tin Em sẽ phải tìm một lý do để tin
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP